Zijn Bedrijfsafval Xl 🔥 11 VREEMDE WEETJES

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus minimaal mogelijk te bewaren en je gaat zien dat deze financieel voordelig is. Door afvalstoffen zo veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Zijn Bedrijfsafval Xl

Selecteer van het grootste meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en koop de meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. In het container gooi je je al het het onrecyclebare vuil dat je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas horen geen binnen de container. Ook betreffende PMD verdelen hebben we het geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam voor ieder afvalstromen die bij firma’s ontstaan. Deze stromingen zouden meestal apart verzameld geraken. Dat is beter aangaande het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je afval tevens sorteert, er zal er altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je zal zien dat deze economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus veel mogelijk te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus min toevallig overblijvend afval over. In het afvalcontainer gooi je je reeds de niet te recyclen vuil die je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet in het afvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. Binnen de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel omschreven producten opnieuw te aanwenden indien het mag.

Wat kost een container een container voor bedrijfsafval?

De prijzen voor de containers zijn afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte grootte van de afvalcontainer alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet worden. Je ontdekt alle prijzen op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je meteen tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, handig als de vat op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van duurzame stroom. Restafval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar liefst twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het ophogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen uit in de verbranding die in meer of mindere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Zijn Bedrijfsafval Xl:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als dit maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Zijn Bedrijfsafval Xl

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en gemengd afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te bepalen welke omvang het perfect bij je past? Haal dan gauw verbinding op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wens je een keer een aanvullend legen of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De tarieven van de containers verschillen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waar je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een verschillende container aftikt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier raak je achteraf nooit voor nare verrassingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Zijn Bedrijfsafval Xl

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in zamelen, geraken je containers minder vlug vol. Bovendien ligt het scheiden uit uw afval ook goed voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Zijn Bedrijfsafval Xl

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je container op het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf het gewenste capaciteit en hoe vaak het container geleegd dient te worden. Zo weet je daarom vast waar je je afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel indien we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je sorteert, des te beter dat het zal zijn voor het milieu en jouw geldbeurs. Glas blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval door de ruimte en gewicht veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glazen te produceren uit verse materialen.

Ontstaat er op je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor jouw glasverval bij ons. Je hebt de keuze van een container met tweehonderdveertig liter en van 900 liters. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier frequent wij de bak zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuw glas. Bij de bewerken maken wij verschil tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van archief. Discreet en veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet in de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waar het papier exact erin . Wanneer het documenten al binnen de container zitten, krijgen ze nog bij . Onze chauffeur komt eens in tijd langs om het container te ledigen en het papier ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarin het bak door de truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het content zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kun je de documenten in het container gooien. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op vervoer is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en verwoest.