Zijn Bedrijfsafval Recycleren 🔴 6 LUCRATIEVE WEETJES

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Tracht deze afvalstroompje zo beperkt toevallig te houden en je gaat opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Met afval dus mogelijk eventueel te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Zijn Bedrijfsafval Recycleren

Selecteer uit de grootste aanbod afvalcontainers en bestel de beste rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de rest afvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen afval dat je geen meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en glas thuishoren geen in de de rest restafvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren hebben we het correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen welke binnen ondernemingen ontstaan. Deze stromen kunnen meestal gescheiden verzameld worden. Het is verbeterd betreffende het milieu natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen tevens scheidt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje heel minimaal mogelijk te behouden en je zal merken dat deze economisch voordelig is. Met afval dus mogelijk toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus min mogelijk overblijvend afval over. Binnen het afvalcontainer gooi je al het niet te recyclen vuil die je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten passen niet thuis binnen de rest restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het de doel beschreven goederen weer te aanwenden als dat mag.

Wat kost een rolcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom stroom van afval, de grootte omvang van de rolcontainer en hoe vaak de container ontleegd moet worden geraken. U vindt ieder prijzen op de.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je snel en vlug een van de vele typen rolcontainers. Wij brengen hem gratis binnen een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelige resten worden ingezet voor het ophogen of creëren van straten. Helaas komen er ook diverse giftige substanties los gedurende de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Zijn Bedrijfsafval Recycleren:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Zijn Bedrijfsafval Recycleren

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je mag selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen wat grootte het goed bij je past? Neem dan even verbinding op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer legen of standaard een grootte groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde andere bak betaalt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie transparant is. Op deze manier kom je achteraf geen voor nare verrassingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Zijn Bedrijfsafval Recycleren

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoor mag je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen te verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden van uw afval tevens goed voor het de omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Zijn Bedrijfsafval Recycleren

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw container op de gewenste locatie staan. U beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de container geledigd moet te zijn. Zo ken je dus zeker waar je jouw afval altijd weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel indien wij afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis je sorteert, des te beter dat het is ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en scherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval door het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Jij kan daarom heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is bovendien compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er op je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan één container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met flexibele contracten omdat jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor glas restafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Je heeft de selectie uit één bak van tweehonderdveertig liter en ook met 900 liter. Er al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de afval kiest jij hoe frequent ons het bak komen legen. wij leveren het voordeligste service.

Zo worden glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht om glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij de bewerken doen wij verschil onder wit, bruine, groen en gemengd glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn bij één veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet in het papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waar het papier exact doorheen past. Wanneer de papieren eenmaal binnen de bak zitten, krijgt zij meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijd langs om het bak legen en de documenten plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak via de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kun jij de documenten in het container werpen. Jij hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op transport gaat, loop jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.