Zeewolde Afval Openingstijden ☑️ 14 OPZIENBARENDE ZAKEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je zult opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen dus veel mogelijk te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Zeewolde Afval Openingstijden

Kies uit bij het meest uitgebreide aanbod containers en bestel de beste beste rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de rest afvalcontainer gooi je reeds de onrecyclebare vuil welke je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet thuis in de de rest container. Ook voor PMD sorteren bezitten ons de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen die in bedrijven ontstaan. Deze stromingen zouden dikwijls gescheiden opgehaald geraken. Het is verbeterd betreffende het leefomgeving en het geldtas.

Wat moet er in ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je vuil tevens verdeelt, er zal telkens restvuil voortdurend zijn. Tracht het afvalstroom zo minimaal mogelijk te behouden en je gaat opmerken dat het geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo min mogelijk overblijvend afval over. In de rest restafvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet in de de rest afvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te verdelen. In de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat de bedoeling omschreven producten nogmaals te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een container een container container voor?

De prijzen voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de het afvalstroom, de afmeting van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd container geledigd dient geraken. Je ontdekt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, vensters, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de talloze varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van groene energie. Restafval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige materialen los in de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate echter in het natuur belanden. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Zeewolde Afval Openingstijden:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Zeewolde Afval Openingstijden

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan selecteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te bepalen wat grootte het perfect bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een extra lediging of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de bakken variëren per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect helder is. Zo raak je achteraf niet voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Zeewolde Afval Openingstijden

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een heel gevarieerd aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme op de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw document- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw afval tevens goed voor de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste container voor PMD en Zeewolde Afval Openingstijden

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier frequent de container geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom vast waar je je vuilnis altijd kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu door je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit gestopt Los karton ofwel verschillend document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer afval je sorteert, des te goed dat het is voor het milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het door het ruimte en massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kunt daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat er op jouw bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie uit één bak van 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er al één glascontainer vanaf €13 elke maand en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kiest je op welke manier vaak ons de container zullen komen ledigen. wij biedt het voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het het glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima basis. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij het verwerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er bij één veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat je je archief veilig vernietigd is. Na vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je archief niet wil in de het papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in de het vorm van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het document precies erin past. Als de documenten al in de container zijn, krijgt zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eens zoveel tijd bij om het container te legen en het papier plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij de bak door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in de deksel kan je het papieren in de bak werpen. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je dossier geen op het transport is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.