Wordt Restafval Verbrand ✔️ 5 VERBAZENDE WEETJES

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom zo minimaal toevallig te behouden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Door vuil zo zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wordt Restafval Verbrand

Selecteer uit het ruimste gamma containers en koop de beste meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de rest restafvalcontainer werp je al het het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, swill, en glas horen niet binnen het afvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren beschikken ons de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromen die bij firma’s vrijkomen. Deze stromingen zouden vaak gescheiden ingezameld worden. Dat is goed betreffende de milieu en de geldbeugel.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal steeds restafval blijven voorkomen. Poog het stroom van afval heel klein toevallig te houden en je zal opmerken dat dit economisch gunstig is. Door afval heel veel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel zo weinig mogelijk restvuil over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen vuil welke je niet extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet binnen de restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel omschreven goederen nogmaals te aanwenden waar dat het kan.

Wat kost een container een container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte van de rolcontainer en hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geledigd moet worden zijn. Jij vindt je ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen in het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van groene stroom. Gemengd afval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar minstens een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen uit gedurende de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het milieu komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Wordt Restafval Verbrand:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Wordt Restafval Verbrand

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven zakelijk afval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag opteren voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te ramen wat grootte het goed bij je past? Pak dan snel aansluiting op met één van onze specialisten. Met onze langdurige kennis met afvalmaterialen weten wij precies wat je vereist hebt. En wil je één keer een meer leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de containers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor kom je naderhand nooit voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Wordt Restafval Verbrand

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg divers assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de horizon staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoor mag je je organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot deel van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Wordt Restafval Verbrand

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. U beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu minder minder als we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en scherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Jij kan daarom heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht dan glazen om te maken van nieuwe materialen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval los, zoals bij de horeca, dan één glascontainer essentieel. Heb jij wisselende periodes qua drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor jij de aantal containers eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor het je glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze van één container met 240 liter en ook met 900 liter. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maand en dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe vaak wij het container komen legen. ons leveren het meest voordelige service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost kost veel energie om het glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen één prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij het bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er bij één heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag wel er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je je archief beschermd vernietigt is. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je je dossiers niet in de het papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in het vorm van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waar het papier exact doorheen past. Wanneer de papieren al in de container zijn, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in de zoveel tijdstip langs om de container te legen en de papier plekke vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin de container door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in de deksel kun je de documenten in de bak gooien. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op vervoer gaat, loopt je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.