Wetgeving Afvalverwerking ☑️ 5 BEWEZEN TIPS

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval heel klein eventueel te bewaren en je zal opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus zoveel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er dus minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wetgeving Afvalverwerking

Kies van de meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel het ideale afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de de rest afvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare afval welke je niet verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en glas horen niet in de container. Tevens omtrent PMD scheiden beschikken we de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat bij ondernemingen voortkomen. Die stromingen zouden dikwijls afzonderlijk opgehaald worden. Dit is verbeterd betreffende de leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus minimaal mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat het economisch voordelig is. Met vuil dus zoveel mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel minimaal mogelijk restafval over. Binnen het restafvalcontainer werp je reeds het niet te recyclen afval welke je niet extra kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren geen binnen de afvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel vermeld producten opnieuw te gebruiken als dat kan.

Wat kost een container een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de containers zijn afhangend van de afvalstroom, de grootte van afmeting van de rolcontainer en hoevaak de afvalcontainer ontleegd dient geraken. Jij vindt je elke prijzen op de tarievenpagina de.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en rap een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de container op een algemene plaats staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Restafval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los gedurende de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Wetgeving Afvalverwerking:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als deze maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Wetgeving Afvalverwerking

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te ramen wat maat het goed bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren kennis met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wens je eenmalig een meer lediging of regulier een grootte groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de containers variëren per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde andere bak aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect transparant is. Zo ben je later nooit voor nare onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Wetgeving Afvalverwerking

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je papier- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot deel van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het apart houden uit uw afval ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Wetgeving Afvalverwerking

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uur je container bij het gewenste locatie staan. U bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo ken je dus vast waar je je vuilnis altijd weg kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Los karton of verschillend papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval je scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder om splitsen neemt het door de ruimte en massa veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kunt dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het veel minder kracht dan glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat daar op je bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Heb je variërende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie van één container van 240 liters en van 900 liters. Er reeds een container voor glas startend bij €13 per maand en dit wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest je op welke manier vaak ons de container komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter één goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen we onderscheid onder wit, bruine, groen en gemengd glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn bij één veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en in een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je dus beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in het papierbak wilt werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel afval in het gedaante van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waarin het document exact doorheen . Wanneer de papieren al in de container zijn, krijgen zij nog in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijd bij voor het container te ledigen en het papier plaats vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in de deksel kan je het papieren in het bak gooien. Jij hebt de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op het transport gaat, loop je niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.