Wat Mag Er Bij Restafval 🔥 9 VERBIJSTERENDE FEITEN

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het afvalstroom dus klein eventueel te houden en je gaat zien dat deze economisch voordelig is. Via vuil heel mogelijk eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wat Mag Er Bij Restafval

Kies uit uit de meest uitgebreide assortiment containers en bestel de de meest geschikte container voor je restvuil. In de restafvalcontainer werp je al de niet te recyclen afval dat je geen meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet thuis in de de rest afvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren hebben wij het juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromingen die in ondernemingen ontstaan. Dit stromen kunnen meestal apart opgehaald geraken. Dat is verbeterd voor het milieu leefomgeving en de portemonnee.

Wat kan er in zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal er telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroompje zo beperkt eventueel te houden en je zult opmerken dat deze geldelijk voordelig is. Door afval dus zoveel mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er dus min mogelijk overblijvend afval over. In de het restafvalcontainer gooi je je al het het niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet thuis binnen de afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel omschreven producten weer te aanwenden waar dat het kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor de afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van het afvalstroom, de grootte van grootte van de container en hoevaak de container geleegd moet worden geraken. Je ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de vat op een publieke locatie staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare kracht. Restafval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen los in de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Wat Mag Er Bij Restafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Wat Mag Er Bij Restafval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal treden.

Hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Typen en kosten ondernemingsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te ramen die omvang het perfect bij je past? Neem dan snel aansluiting op met een van onze experts. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij exact wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra legen of standaard een grootte ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde andere bak betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie transparant is. Zo raak je achteraf niet voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Wat Mag Er Bij Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer uitgebreid aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis staan, of vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor mag je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in te zamelen, zitten je containers minder vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Wat Mag Er Bij Restafval

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw vuilnis altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een beter omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval je scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van de milieu en ook je portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en scherven. Zonder om scheiden pakt het door het ruimte en gewicht veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kan daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken uit verse materialen.

Komt er bij je onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden qua drukte? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor glas restafval

Bestel het beste containers voor je glasafval bij ons. Jij heeft de selectie uit een bak van 240 liters en met 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kiest jij hoe frequent ons het bak komen legen. wij leveren het voordeligste service.

Zo worden glas verwerkt

Het heel veel energie om glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter een goede grondslag. Er zit meestal circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens de bewerken doen we verschil tussen wit, bruine, groen en bont glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat is mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en op veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb jij 100% garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je archief niet in het papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waar het document exact erin past. Wanneer de papieren eenmaal binnen het bak zitten, krijgen niemand zij meer in handen. Onze chauffeur komt eenmaal de tijd langs voor het bak te ledigen en de documenten ter plekke vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De content wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kan je de papieren in het container werpen. Jij hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief geen op vervoer gaat, loopt je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.