Wat Gebeurt Er Met Pmd Afval In De Verwerkingsfabriek 🔥 8 VERBORGEN FEITJES

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht dit stroom van afval heel minimaal toevallig te houden en je gaat merken dat dit geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen heel mogelijk eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wat Gebeurt Er Met Pmd Afval In De Verwerkingsfabriek

Kies uit bij de ruimste gamma afvalcontainers en koop de beste meest geschikte container voor je je restafval. In de de rest container werp je al het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten passen geen in het afvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen beschikken wij de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende alle afvalstromen die bij bedrijven vrijkomen. Deze stromen kunnen meestal gescheiden verzameld zijn. Dit is goed betreffende de natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Hoe goed je je afval eveneens verdeelt, er gaat altijd restvuil aanwezig zijn. Probeer dit afvalstroompje dus klein eventueel te houden en je zal zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afval heel zoveel eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer werp je reeds het niet niet te recyclen vuil welke je geen verder kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en ruiten passen geen in de het container.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te scheiden. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel beschreven producten opnieuw te gebruiken indien het lukt.

Wat kost een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van rolcontainer en hoe vaak de rolcontainer geledigd moet worden geraken. Jij vindt je ieder kosten op de de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de talloze varianten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je direct tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de vat op een publieke locatie staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van duurzame kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen los tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Wat Gebeurt Er Met Pmd Afval In De Verwerkingsfabriek:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Wat Gebeurt Er Met Pmd Afval In De Verwerkingsfabriek

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes treden.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te ramen die omvang het perfect bij je past? Haal dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je vereist hebt. En wil je één keer een extra lediging of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Restafval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere container betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je naderhand niet voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Wat Gebeurt Er Met Pmd Afval In De Verwerkingsfabriek

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten in zamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van je vuilnis ook goed voor het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Wat Gebeurt Er Met Pmd Afval In De Verwerkingsfabriek

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uren je container bij de gewenste locatie staan. Je beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je daarom vast dat je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu via jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder als we afval recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn voor het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het vanwege het volume en ook gewicht veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kan daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het is tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht dan glazen te produceren van verse materialen.

Komt er bij je onderneming heel veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes qua drukte? ons werkt met aanpasbare contracten omdat jij het nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasverval bij ons. Je hebt de selectie van één container met 240 liter en van 900 liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maand en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kiest je hoe vaak wij de bak komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het heel veel energie om glas te produceren van verse materialen. Glasafval is daarentegen één goede grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Bij de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groene en ook bont glas. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er op één veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook op een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter goed regelen. Het gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet in de het papierbak wilt werpen. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in het gedaante van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waar het document precies erin . Wanneer het documenten eenmaal in de container zitten, krijgt ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijd bij voor het container ledigen en de documenten plaats te vernielen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het container via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in het deksel kun jij het papieren in de bak gooien. Je hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op het transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.