Wanneer Wordt De Afvalcontainer Voor Plasdtc Geleegd In Hengelo ✔️ 14 VERRASSENDE HACKS

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer deze afvalstroompje heel minimaal mogelijk te behouden en je gaat merken dat dit financieel voordelig is. Door afvalstoffen dus veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wanneer Wordt De Afvalcontainer Voor Plasdtc Geleegd In Hengelo

Kies uit bij het grootste meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel het meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de het container gooi je je reeds de niet-recyclebare afval welke je niet verder meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas passen niet thuis in de rest afvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen beschikken wij het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen die bij ondernemingen ontstaan. Dit afvalstromen zouden dikwijls gescheiden verzameld geraken. Dit is verbeterd aangaande het milieu natuur en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er in bedrijfsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er gaat altijd restvuil aanwezig voorkomen. Poog deze afvalstroom heel beperkt mogelijk te houden en je zal merken dat dit economisch voordelig is. Door afvalstoffen dus mogelijk eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus zo weinig toevallig restafval over. In de container werp je reeds het niet niet te recyclen vuil die je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen niet thuis binnen het afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk mogelijk te sorteren. In de het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de doel omschreven goederen weer te gebruiken waar het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten van rolcontainers zijn afhangend van de stroom van afval, de grootte afmeting van de rolcontainer en hoe vaak de container geledigd afvalcontainer ontleegd dient zijn. Je vindt je ieder tarieven op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je gelijk in het orderproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, handig als de vat op een openbare plaats staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelige slakken worden ingezet voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen los in de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Wanneer Wordt De Afvalcontainer Voor Plasdtc Geleegd In Hengelo:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Wanneer Wordt De Afvalcontainer Voor Plasdtc Geleegd In Hengelo

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen welke omvang het goed bij je past? Haal dan even verbinding op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij juist wat je benodigd hebt. En wil je één keer een meer leegmaken of standaard een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een verschillende container aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit transparant is. Zo raak je naderhand niet voor nare onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Wanneer Wordt De Afvalcontainer Voor Plasdtc Geleegd In Hengelo

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel uitgebreid assortiment met containers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast is het apart houden uit je afval ook goed voor het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD is immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Wanneer Wordt De Afvalcontainer Voor Plasdtc Geleegd In Hengelo

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw container op de gewenste locatie staan. U bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo weet je daarom zeker dat je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn voor het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaat van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het vanwege het volume en gewicht heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kan daarom flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat je de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glasafval

Koop de meest geschikte containers voor jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze uit één container van 240 liters en van negenhonderd liter. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies je hoe vaak ons het bak komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Bij de verwerken doen wij verschil tussen wit, bruin, groene en bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op een veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en op veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij je dossiers niet in de het papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het document exact doorheen past. Wanneer het papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgen ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eens de tijd bij voor de container ledigen en het papier plaats vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kun jij het papieren in de bak werpen. Je hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op transport gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.