Waarom Afvalcontainer ✔️ 8 ONVOORSTELBARE TRUCS

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Probeer dit afvalstroom dus beperkt toevallig te behouden en je zal merken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Waarom Afvalcontainer

Kies uit bij de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de de ideale container voor je je restvuil. Binnen de rest restafvalcontainer werp je reeds de onrecyclebare vuil die je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas horen niet thuis binnen de afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen hebben wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende alle afvalstromen dat binnen ondernemingen voortkomen. Deze stromen zouden dikwijls afzonderlijk opgehaald zijn. Dat is goed betreffende het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig zijn. Poog deze afvalstroompje dus minimaal eventueel te behouden en je zult zien dat deze geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen zo zoveel mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo minimaal eventueel restafval over. In de de restafvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen extra kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen geen binnen de afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het de bedoeling vermeld artikelen weer te aanwenden indien dat lukt.

Wat kost een een container voor container voor?

De tarieven voor prijzen voor de rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geleegd dient geraken. Jij vindt je elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de vat op een openbare plek staat. Je kiest uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het ophogen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen los gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate toch in het natuur komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Waarom Afvalcontainer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Waarom Afvalcontainer

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te ramen wat maat het goed bij je past? Haal dan even verbinding op met een van onze specialisten. Met onze langdurige kennis met afvalstromen begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je een keer een extra lediging of regulier een maatje grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de bakken verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende container neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit transparant is. Hierdoor ben je later geen voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Waarom Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit uw afval ook goed voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Waarom Afvalcontainer

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uur je container bij het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier weet je dus vast dat je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je bijdraagt aan een beter milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat het zal zijn voor de milieu en je geldbeurs. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het is tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat daar op jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende periodes qua drukte? ons werkt samen met flexibele contracten omdat jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze van één bak met 240 liters en ook van 900 liter. Er is is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies jij op welke manier vaak ons het bak komen ledigen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter één prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kan er bij een veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat mag er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook in veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je je dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet wil in het papierbak wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het papier precies erin past. Als het documenten al in het bak zijn, krijgt niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eens in tijdstip bij voor het bak te ledigen en het papier plekke te vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de container via het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan jij het documenten in de container gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op transport gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.