Waar Gaat Restafval Naar Toe 🔴 4 ONGEBRUIKELIJKE HACKS

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje heel minimaal mogelijk te behouden en je zult merken dat dit economisch gunstig is. Met vuil zo veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Waar Gaat Restafval Naar Toe

Kies bij het grootste meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel de de ideale rolcontainer voor je je restafval. In de rest restafvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare afval die je niet verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en ruiten horen geen in de de restafvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren beschikken wij de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen welke binnen bedrijven vrijkomen. Die stromen mogen vaak gescheiden verzameld geraken. Dit is verbeterd betreffende het natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil eveneens verdeelt, er gaat telkens overblijvend afval voortdurend zijn. Poog het afvalstroom dus minimaal eventueel te behouden en je gaat zien dat deze economisch gunstig is. Door afvalstoffen dus zoveel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel zo weinig eventueel restvuil over. In de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het niet te recyclen vuil die je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet binnen het afvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. Binnen de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel bedoeling beschreven artikelen nogmaals te gebruiken indien het kan.

Wat kost een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom stroom van afval, de grootte omvang van de container en hoe vaak de afvalcontainer ontleegd dient worden. Jij vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je gelijk in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandbestendig, handig als de container op een publieke locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelvormige resten worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit in de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het natuur belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Waar Gaat Restafval Naar Toe:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Waar Gaat Restafval Naar Toe

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 treden.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kan selecteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te bepalen die maat het beste bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer lediging of standaard een formaat groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de containers verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere andere rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect transparant is. Zo ben je achteraf niet voor nare verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Waar Gaat Restafval Naar Toe

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer uitgebreid aanbod van containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, maar ook op kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot deel uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw afval ook goed voor de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Waar Gaat Restafval Naar Toe

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container bij de verlangde locatie staan. U beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier vaak het container geledigd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je afval altijd kwijt kunt en waar je meewerkt aan een beter milieu door je afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder als wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel afval je scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en scherven. Zonder om splitsen neemt het door het ruimte en ook gewicht veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te recyclen. Ook verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van verse grondstoffen.

Komt daar bij jouw bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij de aantal bakken eenvoudig verandert.

De geschikte container voor het glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasverval bij ons. Je hebt de keuze uit selectie van één container met tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is is al één glascontainer vanaf €13 elke maand en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest jij op welke manier vaak wij het bak komen legen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is echter een prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij de verwerken doen we verschil tussen blank, bruine, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er bij één veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of contact .

Wat is mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in de de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waarin het document precies erin . Wanneer de papieren eenmaal in het bak zijn, krijgen ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in zoveel tijdstip langs voor de bak te legen en de papier ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin de container door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in het deksel kan jij de documenten in het container werpen. Jij hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op het vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.