Vuilcontainer 🔥 14 VERBIJSTERENDE ZAKEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroom zo beperkt mogelijk te behouden en je gaat opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo mogelijk eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Vuilcontainer

Kies uit van het meest uitgebreide assortiment containers en bestel de de beste beste rolcontainer voor je je overblijvend afval. In de rest restafvalcontainer gooi je al het de onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis binnen de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD sorteren bezitten wij de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam voor ieder afvalstromen die in firma’s vrijkomen. Dit stromingen kunnen vaak apart verzameld worden. Dit is goed aangaande het milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er in de ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er gaat telkens restafval aanwezig zijn. Tracht deze afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je zult opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Via vuil heel zoveel eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig eventueel restafval over. In de restafvalcontainer werp je al het het niet te recyclen vuil dat je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis binnen de container.

Is het verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen mogelijk eventueel te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat de streefdoel beschreven producten opnieuw te aanwenden indien dat kan.

Wat kost een container een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom stroom van afval, de grootte omvang van de afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container geleegd moet zijn. Je vindt ieder kosten op de de.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de vele varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de vat op een algemene plek staat. Je gaat uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van groene stroom. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige materialen vrij tijdens de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Vuilcontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Vuilcontainer

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je mag kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te bepalen die grootte het beste bij je past? Pak dan snel contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of standaard een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de containers verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier raak je later nooit voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Vuilcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel uitgebreid aanbod van containers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je document- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten te te zamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Vuilcontainer

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uren je afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker waar je je vuilnis altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder indien wij afval recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor de milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden is. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het door de volume en ook gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Ontstaat er op je onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? wij functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop de beste containers voor jouw glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie uit een container van 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kies je hoe vaak ons het container zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuw glas. Bij het bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er bij een heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en ook in veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in het papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het document precies doorheen past. Als de papieren eenmaal in de container zijn, krijgen niemand zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijdstip bij voor de container te ledigen en de documenten ter plekke te vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de bak door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kan je het documenten in de container werpen. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op het vervoer gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.