Vuilcontainer Utrecht ☑️ 13 BEWEZEN FEITJES

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Poog het stroom van afval heel klein mogelijk te bewaren en je gaat merken dat dit economisch gunstig is. Met afvalstoffen dus zoveel mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Vuilcontainer Utrecht

Kies van het grootste assortiment rolcontainers en bestel de het meest geschikte container voor je restafval. In de de restafvalcontainer werp je reeds de onrecyclebare afvalstoffen die je geen extra kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en glas horen niet thuis in de container. Ook voor PMD scheiden hebben we de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende alle afvalstromen die binnen firma’s voortkomen. Dit stromen kunnen dikwijls afzonderlijk ingezameld geraken. Het is verbeterd betreffende het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Hoezo prima je je vuil eveneens sorteert, er gaat altijd restvuil blijven voorkomen. Probeer dit stroom van afval dus beperkt toevallig te bewaren en je zal merken dat deze geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen heel mogelijk toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de container gooi je al het het niet te recyclen afvalstoffen dat je geen meer kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis in de de container.

Is het scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de bedoeling omschreven goederen nogmaals te aanwenden als het mag.

Wat kost een een rolcontainer voor?

De kosten voor de containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van afvalcontainer en hoevaak de afvalcontainer geleegd dient zijn. U vindt elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en snel een van de vele varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis in een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je gelijk in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je kiest uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van duurzame stroom. Algemeen afval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelige assen worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke stoffen los gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate toch in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Vuilcontainer Utrecht:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Vuilcontainer Utrecht

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en prijzen zakelijk afval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je kunt opteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te bepalen die maat het goed bij je past? Haal dan snel contact op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit komt, zoals we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier raak je later geen voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Vuilcontainer Utrecht

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een heel divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoor kunt je je organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw afval tevens beter voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Vuilcontainer Utrecht

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uren je container op het gewenste plek geplaatst. U beslist zelf de gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker waar je je afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder als wij afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je sorteert, hoe goed dat is ten behoeve van het milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en massa veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kan dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er bij jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt met flexibele contracten omdat jij het aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor jouw glasafval op ons. Je heeft de keuze uit keuze uit een container met 240 liter en van 900 liter. Er is al een container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest jij op welke manier frequent wij het bak komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen één goede basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en bont glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er zijn op een heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je je dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet wil in de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het papier precies doorheen past. Wanneer de documenten al binnen het bak zijn, krijgt ze meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal zoveel tijd bij voor het bak te ledigen en de documenten ter plaats vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in de deksel kun jij het documenten in de bak gooien. Je heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden verzameld en verwoest.