Verwerking Van Restafval ➡️ 10 VREEMDE TIPS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroompje heel klein eventueel te bewaren en je gaat merken dat het economisch gunstig is. Met vuil heel zoveel eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er zo min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Verwerking Van Restafval

Kies uit van het grootste grootste aanbod afvalcontainers en bestel de de beste beste rolcontainer voor je restafval. In het restafvalcontainer werp je al het niet te recyclen afval welke je geen meer kan verdelen. Papier/karton, swill, en vensterglas passen niet in de de afvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen hebben wij de correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromingen die binnen ondernemingen vrijkomen. Deze stromen mogen vaak gescheiden opgehaald zijn. Het is verbeterd aangaande de milieu en de geldbeugel.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afval ook scheidt, er zal er steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval zo klein eventueel te bewaren en je gaat merken dat het financieel gunstig is. Door afval zo veel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over. In de restafvalcontainer werp je reeds het onrecyclebare vuil welke je niet verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de container.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven producten opnieuw te benutten indien dat lukt.

Wat kost een container voor?

De kosten van containers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte van de container alsook hoe vaak de de afvalcontainer geledigd dient worden. Je vindt alle kosten op de de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je meteen in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de container op een publieke plek staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen vrij tijdens de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Verwerking Van Restafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Verwerking Van Restafval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Hoger op de orde, hoe duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen die grootte het perfect bij je aansluit? Haal dan snel verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalstromen weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een aanvullend lediging of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalstroom, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere alternatieve container betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect helder is. Hierdoor kom je naderhand niet voor nare verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Verwerking Van Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien is het scheiden uit uw afval ook beter voor het de milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Verwerking Van Restafval

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je container op het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je daarom zeker waar je je afval steeds kwijt kan en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, hoe beter dat het is voor de milieu en jouw portemonnee. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het door de volume en gewicht heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Je kan daarom flink besparen in je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren van verse materialen.

Ontstaat er op je bedrijf veel glasafval vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Heb je variërende periodes qua bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Koop de beste containers voor je glasafval op ons. Je hebt de keuze uit keuze van één container van tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de afval kiest je op welke manier vaak ons het container komen legen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het heel veel kracht voor het het glas om te maken van verse materialen. Glasafval is daarentegen een goede basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen we onderscheid tussen wit, bruin, groene en ook bont glas. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er bij een veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook op een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij je dossiers niet in de de papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waar het document precies erin past. Wanneer het papieren eenmaal in de bak zitten, krijgt zij nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de zoveel tijdstip langs voor het bak te legen en de papier ter plekke vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het container via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kan jij het papieren in de bak gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op transport is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.