Verwerking Groenafval ➡️ 5 VERBAZENDE ZAKEN

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje zo klein mogelijk te houden en je zult merken dat dit geldelijk voordelig is. Via vuil heel veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Verwerking Groenafval

Kies uit uit het meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel het beste afvalcontainer voor je restvuil. Binnen de container werp je al het het onrecyclebare afvalstoffen die je geen verder kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas passen niet thuis in het afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren bezitten ons de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen die in ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen zouden meestal apart ingezameld geraken. Het is verbeterd betreffende de milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er gaat steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je zult merken dat het financieel voordelig is. Door afvalstoffen heel mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over. In de het container werp je al het niet te recyclen afval die je geen meer kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet thuis in de rest restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. In de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel vermeld producten weer te aanwenden als dat mag.

Wat kost een container een container voor?

De tarieven prijzen voor de containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroompje, de afmeting van de container en hoevaak hoe vaak de de container container geledigd dient worden. U ontdekt alle tarieven op tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je snel en rap een van de talloze typen afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een publieke plek staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het verhogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige substanties vrij in de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Verwerking Groenafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Verwerking Groenafval

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven zakelijk afval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt opteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te schatten wat maat het beste bij je past? Pak dan gauw verbinding op met een van onze experts. Met onze langdurige kennis met afvalmaterialen weten wij precies wat je nodig hebt. En wil je een keer een extra lediging of standaard een formaat grotere? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de bakken wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve container neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect helder is. Hierdoor ben je achteraf geen voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Verwerking Groenafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie tussen een heel divers assortiment van containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en papier in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook op kantoren mag je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen te te verzamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Daarnaast is het apart houden van je afval tevens goed voor het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Verwerking Groenafval

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je container bij de verlangde plek geplaatst. U beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Zo weet je dus zeker dat je jouw afval steeds weg kan en waar je bijdraagt aan een beter milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder indien we afval recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval je sorteert, des te beter dat het is voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasafval bestaan van flessen, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het vanwege de ruimte en massa veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Je kunt dus heel besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij je bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt met flexibele overeenkomsten waardoor je het aantal containers eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor glasafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasafval bij ons. Jij hebt de selectie van één container van 240 liter en ook van negenhonderd liters. Er reeds één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent wij de bak komen legen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het veel kracht voor het het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is echter één prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glas. Bij het verwerken doen wij onderscheid onder blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er bij één veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook op veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigd is. Na vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet in de het papierbak wil werpen. Enkele papieren bezitten geheime informatie en dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in de vorm van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het document exact doorheen past. Als het documenten al in de bak zijn, krijgen zij meer in handen. Onze chauffeur komt eens in de zoveel tijd bij voor het container legen en de documenten ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin het bak door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kan jij het papieren in het container gooien. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het transport gaat, loop je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.