Verwerking Chemisch Afval ✔️ 4 SNELLE HACKS

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroom zo minimaal mogelijk te bewaren en je gaat zien dat dit economisch voordelig is. Door afval zo veel mogelijk te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Verwerking Chemisch Afval

Kies uit van het grootste grootste gamma afvalcontainers en bestel de ideale container voor je restafval. In de het container gooi je al de onrecyclebare vuil dat je geen verder kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten horen niet binnen de rest restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen beschikken we de juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen welke binnen bedrijven ontstaan. Die stromen zouden meestal apart ingezameld worden. Het is goed aangaande de milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend zijn. Poog het afvalstroom dus minimaal eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat het economisch voordelig is. Via vuil zo zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo zo weinig toevallig restafval over. Binnen de restafvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen vuil die je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de doel vermeld goederen nogmaals te gebruiken indien dat het mag.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de omvang van afvalcontainer en hoe vaak de de container geledigd container geledigd dient zijn. Je ontdekt ieder tarieven op de de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je snel en rap een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een algemene plaats staat. Je kiest uit diverse groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Gemengd afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het ophogen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige materialen uit gedurende de verbranding die in bepaalde of geringere mate desondanks in het milieu belanden. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Verwerking Chemisch Afval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Verwerking Chemisch Afval

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten wat grootte het goed bij je past? Pak dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een meer lediging of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, als we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere alternatieve rolcontainer betaalt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie transparant is. Op deze manier kom je achteraf niet voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Verwerking Chemisch Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel uitgebreid assortiment van containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook op kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast is het apart houden van uw afval tevens goed voor de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Verwerking Chemisch Afval

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste plek staan. U beslist zelf het verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd moet te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je je afval altijd kwijt kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder als wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat is ten behoeve van de milieu en je geldbeurs. Glaswerk blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en scherven. Zonder het om scheiden pakt het door het volume en massa heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kunt dus heel besparen in je afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe materialen.

Komt er bij jouw onderneming veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten waardoor jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop het beste containers voor je glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie van een container van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er al een glascontainer startend bij €13 elke maand en dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kiest je hoe vaak wij de container komen ledigen. ons leveren het voordeligste service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost veel kracht om glas om te maken uit verse materialen. Glasafval is echter één prima grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens het bewerken maken wij verschil onder blank, bruin, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er op één veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en op veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou je dus best goed organiseren. De gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet wil in de papierbak wil gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel vuil in de de vorm van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waar het papier precies doorheen past. Wanneer de documenten eenmaal in de bak zitten, krijgt niemand ze nog bij . Onze chauffeur komt eens de zoveel tijdstip langs om het bak te ledigen en het documenten plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak via het truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kan je de papieren in het container gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op vervoer is, loopt je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.