Verhuur Afvalcontainers Limburg ᐅ 11 ONVOORSTELBARE TIPS

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval heel beperkt toevallig te behouden en je zult opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Verhuur Afvalcontainers Limburg

Kies uit bij het grootste assortiment containers en bestel de beste ideale afvalcontainer voor je je restvuil. In de het container gooi je je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet thuis in de het restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben we het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen dat bij ondernemingen ontstaan. Die stromingen kunnen dikwijls gescheiden verzameld worden. Het is goed betreffende het milieu en de geldbeugel.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Hoezo goed je je vuil ook scheidt, er zal er telkens overblijvend afval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom dus beperkt mogelijk te behouden en je zal merken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo mogelijk eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig toevallig restafval over. In de container gooi je je al het niet onrecyclebare vuil welke je niet verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet thuis in de rest afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel beschreven producten nogmaals te aanwenden waar het kan.

Wat kost een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers zijn hangt af van de de stroom van afval, de grootte van grootte van afvalcontainer en hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd dient worden. Je vindt ieder tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de container op een algemene locatie staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Restafval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen vrij gedurende de verbranden die in minstens of kleinere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Verhuur Afvalcontainers Limburg:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Verhuur Afvalcontainers Limburg

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te bepalen wat grootte het perfect bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een meer lediging of standaard een formaat ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere alternatieve bak neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit duidelijk is. Zo ben je later geen voor nare verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Verhuur Afvalcontainers Limburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer divers aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je document- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Verhuur Afvalcontainers Limburg

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uur jouw container bij het gewenste plek geplaatst. U beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd dient te worden. Op deze manier ken je daarom vast waar je je afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval je sorteert, des te goed dat is voor het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasscherven bestaan van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het door het ruimte en gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Jij kan dus flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder energie dan glazen om te maken van verse materialen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met flexibele contracten waardoor je de aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze van een bak van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liter. Er is al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis neergezet. Op basis van de glasafval kiest jij hoe vaak ons het container komen ledigen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen één goede basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Bij het verwerken doen we verschil onder wit, bruine, groen en bont glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er bij één veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons helpen bij een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij je archief niet wil in de de papierbak wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waar het papier precies doorheen . Als het documenten eenmaal in de bak zitten, krijgt zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal tijdstip langs voor het bak legen en het papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het bak via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in de deksel kun je de documenten in het container werpen. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op vervoer is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.