Verhuis Container Huren ᐅ 5 LUCRATIEVE TIPS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal altijd restafval blijven bestaan. Poog deze afvalstroom zo minimaal mogelijk te houden en je gaat opmerken dat het geldelijk gunstig is. Door afval heel mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Verhuis Container Huren

Kies uit uit het grootste meest uitgebreide assortiment containers en bestel de de beste ideale rolcontainer geschikt voor je restafval. In het afvalcontainer werp je al het het niet te recyclen afval dat je geen verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas passen geen binnen het container. Eveneens betreffende PMD verdelen bezitten we de correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromingen dat bij firma’s ontstaan. Deze stromingen kunnen dikwijls apart verzameld worden. Het is beter voor de milieu en de geldbeugel.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Hoezo prima je je vuil tevens verdeelt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval dus beperkt toevallig te behouden en je gaat merken dat dit financieel voordelig is. Door afval dus veel toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer werp je al het onrecyclebare afval welke je niet extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet binnen de container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel doel vermeld goederen weer te gebruiken indien het kan.

Wat kost een een container voor?

De tarieven tarieven voor de afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd dient zijn. U vindt elke prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en snel een van de talloze typen rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je meteen tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een openbare locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Algemeen afval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar zowaar 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook diverse schadelijke stoffen vrij gedurende de verbranding die in meer of mindere mate desondanks in het natuur terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Verhuis Container Huren:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Verhuis Container Huren

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want puur aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag kiezen voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen die grootte het beste bij je aansluit? Haal dan gauw contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalstromen kennen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een meer lediging of standaard een grootte ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve bak aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor ben je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Verhuis Container Huren

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook op kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden uit uw afval ook goed voor het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Verhuis Container Huren

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uren je afvalcontainer op de verlangde locatie staan. U beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je dus vast waar je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder als wij afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel afval jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn voor het milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege het volume en gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kunt dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien compleet te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glas vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua drukte? ons werkt samen met flexibele contracten omdat je de aantal bakken makkelijk verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze van één bak met tweehonderdveertig liters en van 900 liter. Er is al een container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak ons de container zullen komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost veel kracht om glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen één prima grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Tijdens het verwerken maken wij verschil tussen wit, bruine, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er bij een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of contact op.

Wat is mag er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en op veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in de papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waar het papier exact doorheen . Als het papieren al binnen de container zijn, krijgt niemand ze nog in . Onze bestuurder komt eenmaal de tijd bij om het bak te legen en de documenten plekke vernielen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarin het container door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kun jij het documenten in de container gooien. Jij hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op het vervoer gaat, loopt jij niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.