Venhorst Plastic Afvalcontainers ᐅ 12 OPVALLENDE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroompje heel minimaal mogelijk te houden en je gaat merken dat het economisch voordelig is. Met afvalstoffen dus zoveel toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Venhorst Plastic Afvalcontainers

Kies uit de ruimste assortiment rolcontainers en bestel het ideale afvalcontainer voor je restafval. Binnen de container gooi je je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Karton/karton, swill, en ruiten passen niet thuis binnen de afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren hebben we de geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen die in ondernemingen voortkomen. Die stromen zouden vaak gescheiden ingezameld zijn. Dit is verbeterd voor het milieu leefomgeving en de portemonnee.

Wat mag er in zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal telkens restafval aanwezig zijn. Poog dit afvalstroom heel beperkt eventueel te houden en je zal zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Met vuil dus veel eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo minimaal eventueel restvuil over. In de de rest container gooi je je al het het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en ruiten horen niet thuis in de afvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel vermeld goederen opnieuw te gebruiken als dat het lukt.

Wat kost een container een container voor container voor?

De tarieven voor kosten van rolcontainers zijn hangt af van de de stroom van afval, de grootte omvang van de container en hoevaak hoe vaak de container geledigd container ontleegd dient worden. Je vindt alle prijzen op de tarievenpagina de.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele typen rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de vat op een openbare plaats staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van duurzame kracht. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige assen worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit tijdens de verbranding die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Venhorst Plastic Afvalcontainers:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Venhorst Plastic Afvalcontainers

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven zakelijk afval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kunt opteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te schatten welke grootte het goed bij je past? Neem dan gauw verbinding op met een van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je een keer een aanvullend legen of standaard een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een andere container aftikt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie helder is. Zo raak je achteraf nooit voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Venhorst Plastic Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook op kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden uit uw vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Venhorst Plastic Afvalcontainers

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uur je container bij het verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Zo weet je dus zeker dat je je afval steeds weg kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu veel als wij afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof zit geplaatst Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het is ten behoeve van het milieu en jouw portemonnee. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het door de volume en ook gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Jij kunt dus flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht dan glaswerk om te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat je het nummer bakken makkelijk aanpast.

De juiste bak voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor je glasverval op onze dienst. Je heeft de selectie uit één bak van 240 liter en met negenhonderd liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kiest je hoe frequent wij het container komen ledigen. wij biedt het voordeligste service.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel energie om het glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Bij de bewerken maken wij onderscheid onder blank, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een heel veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of contact .

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons helpen bij een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet in de papierbak wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het papier precies erin . Wanneer het papieren al in het bak zijn, krijgen ze nog bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijdstip langs voor de bak te ledigen en de papier plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin het container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in de deksel kan je het documenten in het bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.