Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps ✔️ 5 OPZIENBARENDE ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom dus beperkt toevallig te behouden en je zal merken dat het economisch gunstig is. Via afvalstoffen zo veel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps

Selecteer uit het ruimste aanbod rolcontainers en bestel de het ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de rest container werp je al de onrecyclebare afval dat je niet verder kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas passen niet binnen de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen hebben we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen dat bij bedrijven vrijkomen. Dit stromingen kunnen dikwijls afzonderlijk ingezameld zijn. Dat is goed betreffende de leefomgeving en de portemonnee.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroom heel klein mogelijk te houden en je zal merken dat deze geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen dus zoveel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo min mogelijk restvuil over. Binnen de container werp je reeds het niet te recyclen afvalstoffen dat je geen extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet thuis in de het container.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk eventueel te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel vermeld goederen weer te aanwenden indien dat lukt.

Wat kost een container een container voor container voor?

De tarieven voor prijzen voor rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van het afvalstroom, de grootte van de container alsook hoe vaak de de afvalcontainer geledigd moet geraken. Jij vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je direct tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van duurzame energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar zowaar een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelige slakken worden toegepast voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate desondanks in het milieu komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen wat omvang het perfect bij je aansluit? Pak dan snel aansluiting op met een van onze experts. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wens je een keer een meer lediging of regulier een grootte ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een verschillende bak neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect transparant is. Zo kom je achteraf geen voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoren mag je je organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het apart houden van je vuilnis ook goed voor het de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur je afvalcontainer op het verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe vaak de container geleegd moet te worden. Zo ken je daarom vast waar je jouw afval steeds weg kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat is voor het milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasafval bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden pakt het door de volume en massa veel plaats in het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien compleet om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glazen te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor het je glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit keuze van één bak van tweehonderdveertig liter en van 900 liters. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de glasafval kies jij op welke manier vaak ons het bak zullen komen ledigen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost heel veel kracht om glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter echter één goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Tijdens de bewerken doen we verschil onder blank, bruine, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en op een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je jouw archief niet in de papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waarin het papier precies erin past. Wanneer het papieren al in de bak zijn, krijgen zij meer bij . Onze chauffeur komt eens tijd bij om het container ledigen en het documenten plaats vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kun jij het papieren in het bak werpen. Jij heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het vervoer gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.