Van De Voort Containers ☑️ 4 ONGEBRUIKELIJKE GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroom zo klein toevallig te bewaren en je zult zien dat deze economisch voordeelgevend is. Door vuil dus mogelijk eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Van De Voort Containers

Kies uit van het ruimste assortiment containers en bestel de de beste meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de container werp je al het het niet onrecyclebare afval die je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, en ruiten passen niet in de rest afvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen hebben we de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam voor alle afvalstromen welke bij firma’s ontstaan. Die stromingen kunnen vaak afzonderlijk ingezameld geraken. Dit is goed voor de milieu en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal er steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom heel minimaal toevallig te behouden en je gaat merken dat deze economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel min eventueel restvuil over. Binnen de rest restafvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare vuil welke je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas passen geen in de de rest restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel beschreven producten weer te benutten waar dat het kan.

Wat kost een container container bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte grootte van afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container ontleegd moet worden zijn. Jij vindt je elke prijzen op de de.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandveilig, handig als de bak op een openbare locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelige resten worden toegepast voor het aanvullen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit gedurende de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Van De Voort Containers:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Van De Voort Containers

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kan selecteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te ramen wat omvang het beste bij je past? Neem dan gauw verbinding op met één van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten kennen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend lediging of standaard een formaat ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, materiaal en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit aspect transparant is. Zo kom je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Van De Voort Containers

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoren mag je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je afval tevens goed voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Van De Voort Containers

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je in 24 uren je afvalcontainer op het verlangde plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd moet te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je je afval altijd weg kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder indien wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval door het volume en gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken van verse grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval los, zoals in de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes qua drukte? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat je de nummer containers makkelijk verandert.

De juiste bak voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van een container van tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest jij hoe frequent ons het container zullen komen legen. ons leveren het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuw glazen. Tijdens de verwerken doen we verschil tussen blank, bruin, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er zijn op één veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernietiging van archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet wil in de het papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waar het document exact erin . Als het documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgen ze meer bij . Onze chauffeur komt eenmaal de zoveel tijd bij voor de container ledigen en de documenten ter plekke te vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in de deksel kan jij de papieren in het container werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loop je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.