Tuin Afval Ophalen 🔥 6 ONGEBRUIKELIJKE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval heel klein eventueel te behouden en je zal opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Tuin Afval Ophalen

Kies uit uit het grootste grootste aanbod containers en bestel de de beste container voor je je overblijvend afval. In het container werp je al het het niet te recyclen afvalstoffen die je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en glas thuishoren geen binnen de container. Ook voor PMD sorteren hebben wij het correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende alle afvalstromen die bij bedrijven voortkomen. Die stromingen kunnen vaak apart ingezameld worden. Dat is verbeterd aangaande het milieu en de geldbeugel.

Wat moet er in ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er gaat altijd restafval voortdurend zijn. Probeer deze stroom van afval zo klein mogelijk te houden en je zal zien dat dit geldelijk voordelig is. Door afval dus mogelijk eventueel te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk restafval over. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare vuil die je geen extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen binnen de rest container.

Is het verdelen van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te scheiden. In de de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel omschreven artikelen weer te gebruiken waar dat het lukt.

Wat kost een een rolcontainer voor?

De prijzen voor containers zijn afhankelijk afhangend van de de afvalstroom, de grootte van grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de de rolcontainer geledigd dient worden. Jij ontdekt alle prijzen op de de.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis binnen 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je meteen gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de bak op een openbare plek staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van groene stroom. Restafval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen los in de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Tuin Afval Ophalen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Tuin Afval Ophalen

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te bepalen die omvang het goed bij je aansluit? Pak dan snel verbinding op met een van onze specialisten. Door onze langdurige kennis met afvalmaterialen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een aanvullend legen of standaard een grootte grotere? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De kosten van de containers wisselen per afvalcategorie, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een algemeen afval container of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie helder is. Zo raak je later geen voor nare onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Tuin Afval Ophalen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer divers aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van je vuilnis tevens goed voor het het milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Tuin Afval Ophalen

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur je container op de verlangde locatie geplaatst. U beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je vuilnis altijd weg kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder als wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval je sorteert, hoe beter dat is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval door het ruimte en massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken uit verse materialen.

Komt er op jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is is een glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? wij werkt met flexibele contracten waardoor je de nummer bakken makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop het beste containers voor jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie uit een container van 240 liters en ook van negenhonderd liters. Er is al een glascontainer vanaf €13 per maand en dit worden gratis geplaatst. Op basis van de de glasafval kies jij hoe frequent wij het bak zullen komen ledigen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost veel kracht voor het het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter één prima basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en bont glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er op een veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat mag wel er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% garantie dat jouw archief veilig vernietigt zijn. Na de vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel afval in het gedaante van geheim document? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het papier exact erin past. Wanneer de documenten al in de container zijn, krijgen niemand ze nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijdstip langs om de bak ledigen en de documenten ter plaats te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij de bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in de deksel kan je de papieren in het bak gooien. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op transport gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.