Toegang Tot Ondergrondse Afvalcontainers 🔴 10 MAKKELIJKE GEHEIMEN

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom zo beperkt toevallig te bewaren en je zult merken dat dit financieel voordeelgevend is. Door afval zo mogelijk toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Toegang Tot Ondergrondse Afvalcontainers

Selecteer van het grootste gamma containers en bestel de beste beste afvalcontainer voor je je restvuil. In de de rest container gooi je al het het onrecyclebare vuil welke je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren geen in het container. Ook betreffende PMD verdelen beschikken wij de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen die in bedrijven ontstaan. Die stromen kunnen meestal apart opgehaald worden. Dat is verbeterd betreffende het milieu milieu en de geldbeugel.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Hoe prima je je vuil tevens verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend zijn. Probeer het afvalstroom heel beperkt toevallig te behouden en je zult opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met afval zo zoveel toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo zo weinig toevallig restafval over. In de de container gooi je al het de niet te recyclen afvalstoffen welke je geen extra kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en ruiten horen niet thuis binnen het container.

Is het sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. In de het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het de doel omschreven goederen opnieuw te gebruiken als het lukt.

Wat kost een container een container bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom, de omvang van de rolcontainer alsook hoevaak de container container geleegd moet geraken. Je ontdekt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je snel en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de bak op een openbare plaats staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar liefst een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelachtige assen worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen vrij in de verbrandingsproces die in meer of mindere mate echter in het natuur komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Toegang Tot Ondergrondse Afvalcontainers:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Toegang Tot Ondergrondse Afvalcontainers

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te bepalen welke omvang het goed bij je past? Haal dan even verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wens je één keer een aanvullend legen of standaard een formaat groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken variëren per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere rolcontainer neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit transparant is. Hierdoor kom je naderhand niet voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Toegang Tot Ondergrondse Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer gevarieerd aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoren kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis tevens goed voor het het omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Toegang Tot Ondergrondse Afvalcontainers

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf sorteert, des te goed dat het zal zijn voor de milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en scherven. Zonder om splitsen pakt het door de ruimte en ook gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval in. Je kunt dus flink besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van verse grondstoffen.

Komt daar op jouw bedrijf veel glasafval vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat je het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit één bak met tweehonderdveertig liter en van 900 liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en deze wordt gratis neergezet. Op basis van de de afval kies jij op welke manier frequent wij het bak zullen komen ledigen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij het bewerken maken we onderscheid tussen blank, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op een heel veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat mag er bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van archief. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet wil in de de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten geheime informatie en daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waar het papier exact erin . Wanneer de documenten eenmaal binnen het bak zitten, krijgt niemand ze meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijdstip langs voor de bak te ledigen en het documenten plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan jij de papieren in het container werpen. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief geen op het transport gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.