Tips Om Afval Te Verminderen ✔️ 15 VREEMDE TRUCS

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom zo minimaal eventueel te bewaren en je zal zien dat het financieel voordelig is. Via afval zo mogelijk toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Tips Om Afval Te Verminderen

Kies bij de ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de de beste ideale container voor je je restafval. In de de rest restafvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas thuishoren geen in de het afvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren beschikken we het juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromingen welke in firma’s vrijkomen. Deze stromingen mogen dikwijls gescheiden opgehaald worden. Dat is verbeterd betreffende het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er in zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen eveneens sorteert, er gaat telkens restvuil aanwezig voorkomen. Tracht het afvalstroompje heel beperkt mogelijk te behouden en je gaat opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Door afval zo veel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over. Binnen het restafvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en glas passen niet in de de container.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de streefdoel vermeld goederen opnieuw te gebruiken als het mag.

Wat kost een container een container voor container voor?

De tarieven tarieven voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte van omvang van de container alsook hoe vaak de container afvalcontainer geleegd moet worden zijn. Je ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de vele typen afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je direct in het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de container op een algemene locatie staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar minstens 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke materialen los gedurende de verbranden die in meer of geringere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Tips Om Afval Te Verminderen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Tips Om Afval Te Verminderen

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en prijzen zakelijk afval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kan opteren voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te ramen wat omvang het beste bij je aansluit? Neem dan snel contact op met één van onze experts. Door onze vele jaren kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je vereist hebt. En verlang je één keer een meer leegmaken of regulier een grootte grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde verschillende container betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je achteraf nooit voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Tips Om Afval Te Verminderen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een erg uitgebreid assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalstromen in verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien is het apart houden uit je afval tevens goed voor het het milieu. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Tips Om Afval Te Verminderen

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je container bij het verlangde plek staan. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je afval altijd kwijt kan en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu veel indien wij afval recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat het is voor de milieu en je portemonnee. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder te splitsen neemt het vanwege de volume en ook gewicht veel plaats in het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glazen te produceren uit verse materialen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? ons functioneert met flexibele contracten omdat je de aantal containers eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasafval bij onze dienst. Je hebt de selectie van één bak van 240 liter en van 900 liter. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maand en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak ons het container komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het veel energie voor het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen een goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij het verwerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn op een veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je jouw dossiers niet wil in de het papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het papier precies doorheen past. Wanneer het documenten al binnen het container zitten, krijgen ze meer bij . Onze bestuurder komt eenmaal tijd bij om de container ledigen en het documenten ter plekke te vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij de bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun jij het documenten in het bak gooien. Je hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op transport is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.