Tarief Eenmalige Papier Container ✔️ 6 OPZIENBARENDE HACKS

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroompje dus klein toevallig te houden en je zal opmerken dat deze economisch voordelig is. Met vuil zo veel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Tarief Eenmalige Papier Container

Kies uit uit het ruimste aanbod afvalcontainers en koop het beste afvalcontainer voor je restafval. In de rest container gooi je je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas thuishoren geen binnen de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren hebben wij de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen die bij bedrijven vrijkomen. Dit stromingen mogen dikwijls afzonderlijk opgehaald worden. Het is goed aangaande de leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Hoezo goed je je vuil ook sorteert, er zal altijd restvuil blijven zijn. Tracht dit stroom van afval dus minimaal toevallig te houden en je zal opmerken dat het financieel gunstig is. Met afval heel zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel min eventueel restvuil over. In de rest restafvalcontainer gooi je reeds de niet te recyclen vuil dat je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen geen in de rest afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. In het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het streefdoel omschreven goederen nogmaals te benutten als het mag.

Wat kost een een container container bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van het stroom van afval, de omvang van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd dient zijn. Je vindt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je direct tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een openbare plek staat. Je gaat uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige materialen los tijdens de verbranding die in meer of kleinere mate desondanks in het leefomgeving komen. Dus moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Tarief Eenmalige Papier Container:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Tarief Eenmalige Papier Container

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de orde, des te ecologischer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je mag kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen wat omvang het goed bij je aansluit? Haal dan snel contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige kennis met afvalstromen weten wij juist wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een aanvullend leegmaken of regulier een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere andere container aftikt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie helder is. Op deze manier kom je naderhand geen voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Tarief Eenmalige Papier Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoren mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien is het apart houden van uw afval tevens beter voor het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Tarief Eenmalige Papier Container

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij de verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw afval altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een beter omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval je scheidt, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege het volume en ook massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Je kunt daarom heel besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer bakken makkelijk aanpast.

De juiste container voor glasafval

Bestel de beste bakken voor jouw glasafval op onze dienst. Je hebt de keuze uit een bak met 240 liter en ook met negenhonderd liter. Er reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest jij hoe vaak ons het container zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij het bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groene en ook gemengd glazen. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er bij één veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je je archief niet in de het papierbak wil werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waarin het papier precies erin past. Wanneer het documenten al binnen het bak zijn, krijgt niemand ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eens de tijdstip langs voor het bak legen en het papier ter plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarin het bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in de deksel kan jij de documenten in het container werpen. Jij hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.