Steenwijk Afvalcontainers 🔥 13 VERRASSENDE FEITJES

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Probeer het afvalstroompje heel minimaal toevallig te bewaren en je zult zien dat dit geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen dus zoveel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Steenwijk Afvalcontainers

Kies uit bij het grootste grootste gamma rolcontainers en koop de meest geschikte container voor je je restvuil. In de de rest afvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en glas passen niet in de de afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren bezitten we het correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor alle afvalstromen welke binnen ondernemingen vrijkomen. Die stromen zouden dikwijls afzonderlijk verzameld zijn. Dat is verbeterd voor de leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er steeds restvuil voortdurend zijn. Tracht deze afvalstroom heel beperkt mogelijk te behouden en je zult zien dat deze economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel min toevallig restvuil over. In de de rest container gooi je al het niet niet-recyclebare vuil dat je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en glas passen niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In de het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel omschreven artikelen nogmaals te benutten indien dat het mag.

Wat kost een container container voor?

De tarieven prijzen voor de containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd dient zijn. U ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je gelijk in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een algemene plek staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van duurzame stroom. Gemengd afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties uit in de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Steenwijk Afvalcontainers:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Steenwijk Afvalcontainers

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te bepalen welke maat het goed bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je vereist hebt. En wil je een keer een aanvullend lediging of regulier een formaat groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere container aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect transparant is. Hierdoor kom je achteraf nooit voor nare verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Steenwijk Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je document- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor mag je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis tevens beter voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Steenwijk Afvalcontainers

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container op de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de container geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast dat je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat is voor het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasafval bestaan uit flesjes, potjes en scherven. Zonder het om splitsen neemt het door de volume en gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kan daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het is tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te maken van verse materialen.

Komt er bij je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met flexibele contracten waardoor je het aantal bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor glasafval

Bestel het beste containers voor je glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze van één container met tweehonderdveertig liters en met 900 liters. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest je hoe frequent wij de container komen legen. ons biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter een prima grondslag. Er zitten meestal circa 50% oudere glas in nieuwe glazen. Bij het verwerken doen we verschil tussen blank, bruin, groen en bont glas. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er bij één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je je archief beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het papier exact doorheen past. Als de papieren al in het container zitten, krijgt niemand ze meer in . Onze bestuurder arriveert eens in de tijdstip bij om het container te legen en het papier plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin het bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via het klep in het deksel kan je de documenten in de bak werpen. Jij heeft de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op het vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.