Steekvliegjes Groene Container Kliko 🔴 4 OPZIENBARENDE ZAKEN

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroompje zo beperkt mogelijk te bewaren en je zult merken dat dit financieel voordelig is. Via vuil zo mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Steekvliegjes Groene Container Kliko

Kies uit het grootste meest uitgebreide gamma containers en bestel de de beste meest geschikte container voor je je overblijvend afval. In het afvalcontainer gooi je reeds het niet niet te recyclen afvalstoffen die je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet thuis binnen de afvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten ons de geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen dat binnen ondernemingen voortkomen. Die stromingen mogen meestal gescheiden ingezameld zijn. Het is beter betreffende het milieu milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat kan er in ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroompje dus beperkt toevallig te bewaren en je zult zien dat dit geldelijk voordelig is. Via vuil heel zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel min toevallig restvuil over. In de rest afvalcontainer gooi je je reeds het niet niet-recyclebare vuil die je geen meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen geen binnen de rest afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel doel vermeld goederen opnieuw te aanwenden indien het mag.

Wat kost een container een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte afmeting van de rolcontainer en hoe vaak de container rolcontainer geledigd moet worden. Jij vindt elke tarieven op de.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele soorten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je gelijk gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandwerend, handig als de container op een openbare plaats staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Gemengd afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Steekvliegjes Groene Container Kliko:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Steekvliegjes Groene Container Kliko

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt opteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te schatten die grootte het beste bij je aansluit? Pak dan gauw verbinding op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange kennis met afvalstromen weten wij precies wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer legen of standaard een formaat grotere? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De tarieven van de containers verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde verschillende bak betaalt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Zo kom je achteraf geen voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Steekvliegjes Groene Container Kliko

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer uitgebreid assortiment van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je document- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens in kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in te zamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Steekvliegjes Groene Container Kliko

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom vast waar je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit geplaatst Los karton ofwel ander papier
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer afval je scheidt, hoe beter dat is ten behoeve van het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval door het volume en massa veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te maken van verse grondstoffen.

Komt daar op jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste container voor glasafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit een bak van 240 liters en met 900 liter. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de afval kies je hoe vaak wij het bak komen legen. ons leveren de meest voordelige service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie om glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij de bewerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groene en bont glas. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet wil in de de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waarin het papier exact erin . Als de documenten eenmaal in de bak zijn, krijgen zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijd bij voor de bak ledigen en het papier plaats te vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij het container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in de deksel kun je de documenten in de bak gooien. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief geen op het transport is, loop je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.