Saver Roosendaal Restafval ᐅ 4 VREEMDE FEITEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval heel beperkt eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat dit economisch gunstig is. Met vuil heel zoveel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Saver Roosendaal Restafval

Selecteer van de grootste gamma afvalcontainers en bestel de de ideale afvalcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de rest container gooi je reeds de niet-recyclebare vuil welke je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, swill, en glas passen geen in de de rest restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden beschikken we het correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen welke binnen firma’s ontstaan. Die stromingen zouden meestal apart ingezameld geraken. Dit is verbeterd aangaande het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er in bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen tevens scheidt, er zal telkens restvuil voortdurend voorkomen. Poog dit afvalstroompje dus beperkt toevallig te behouden en je zal opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen heel mogelijk eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel min mogelijk overblijvend afval over. In het restafvalcontainer werp je al de niet te recyclen vuil welke je niet meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen geen in de de restafvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel doel omschreven artikelen opnieuw te aanwenden indien dat kan.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroom, de grootte omvang van container en hoevaak hoevaak de container geledigd container geleegd moet worden geraken. Jij ontdekt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je gelijk in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de container op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van duurzame kracht. Restafval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar zowaar 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Helaas komen er ook diverse giftige materialen los gedurende de verbranden die in meer of geringere mate echter in het natuur komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Saver Roosendaal Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Saver Roosendaal Restafval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt opteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te schatten welke maat het goed bij je aansluit? Pak dan even verbinding op met een van onze specialisten. Door onze langdurige ervaring met afvalmaterialen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een alternatieve container aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Zo raak je achteraf geen voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Saver Roosendaal Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, maar ook in kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot deel van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen in zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden uit uw afval ook goed voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Saver Roosendaal Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uren je afvalcontainer bij het verlangde plek staan. U beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier vaak de container geleegd moet te zijn. Zo weet je dus vast dat je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel als wij afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasafval bestaat uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden pakt het vanwege de ruimte en gewicht heel veel plaats bij het bedrijfsafval in. Je kan dus heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit verse materialen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare contracten waardoor jij de aantal containers makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit een container met 240 liter en ook van negenhonderd liters. Er al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij hoe frequent ons het container zullen komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens de bewerken maken we onderscheid tussen wit, bruin, groene en gemengd glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn bij één veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet wil in het papierbak wilt gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel afval in de het vorm van geheim document? Kies voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waar het papier exact doorheen past. Wanneer het papieren eenmaal binnen de container zijn, krijgen niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eens in zoveel tijd bij voor het container ledigen en het documenten plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de bak door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kun jij de documenten in het bak werpen. Je hebt de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op het transport gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.