Samenstelling Restafval ✔️ 3 SNELLE ZAKEN

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog dit afvalstroompje zo beperkt toevallig te houden en je gaat zien dat het financieel gunstig is. Via afvalstoffen heel mogelijk toevallig te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er zo zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Samenstelling Restafval

Kies uit bij het meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel de de ideale afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de de rest container gooi je al de niet-recyclebare afval dat je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, en ruiten horen geen binnen de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD scheiden bezitten ons het geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat bij firma’s ontstaan. Deze stromen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Dat is verbeterd voor het leefomgeving en het portemonnee.

Wat mag er binnen zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er telkens restvuil aanwezig voorkomen. Poog dit afvalstroom zo klein mogelijk te behouden en je zult merken dat het economisch voordelig is. Via vuil zo mogelijk eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal eventueel overblijvend afval over. In het restafvalcontainer werp je al het onrecyclebare vuil welke je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet in de container.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de streefdoel vermeld goederen nogmaals te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte afmeting van afvalcontainer en hoevaak de container ontleegd moet worden. Je ontdekt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook diverse giftige substanties los in de verbranden die in minstens of mindere mate desondanks in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Samenstelling Restafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Samenstelling Restafval

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en tarieven zakelijk afval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kan kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te bepalen wat omvang het goed bij je past? Neem dan even aansluiting op met één van onze experts. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een extra lediging of regulier een maatje grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Zo kom je later nooit voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Samenstelling Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je document- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoor mag je je biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden van je afval ook beter voor het het omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Samenstelling Restafval

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container op het gewenste plek staan. U beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo ken je dus vast waar je je afval altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel minder als wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes of ander papier
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat is voor het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege het ruimte en massa veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kunt dus heel besparen op jouw kosten voor afval. Het is tevens volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht dan glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar op je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan één glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je het nummer bakken makkelijk aanpast.

De juiste bak voor glasafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval bij onze dienst. Je hebt de selectie van een container met 240 liters en ook van 900 liters. Er is al een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest je hoe frequent ons het container zullen komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om glas te maken uit verse materialen. Glasverval is daarentegen één goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Tijdens de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en bont glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er op een heel veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en op veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in de het vorm van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier exact erin . Wanneer de documenten eenmaal binnen het container zijn, krijgen niemand zij nog in handen. Onze chauffeur arriveert eens in de tijd bij om de container legen en het papier ter plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun jij het papieren in de bak gooien. Jij heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.