Sachet Restafval ᐅ 14 SIMPELE FEITEN

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval zo klein eventueel te behouden en je zult zien dat deze geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen dus mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Sachet Restafval

Kies uit het ruimste aanbod rolcontainers en bestel de de beste afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de container werp je al het niet onrecyclebare vuil die je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet thuis in de rest afvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen bezitten wij de geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen welke in firma’s voortkomen. Deze stromen zouden meestal apart opgehaald zijn. Het is beter voor het natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal er altijd overblijvend afval voortdurend zijn. Poog het stroom van afval dus beperkt mogelijk te behouden en je gaat merken dat dit financieel voordelig is. Door vuil heel veel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig restvuil over. Binnen de rest container werp je al het niet niet-recyclebare vuil welke je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel bedoeling beschreven artikelen nogmaals te benutten indien dat mag.

Wat kost een container voor container voor?

De tarieven tarieven voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van het afvalstroom, de omvang van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de container container geledigd moet worden geraken. Jij vindt ieder tarieven op de de.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en snel een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je meteen tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een openbare plaats staat. Je gaat uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van groene energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar liefst twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelvormige resten worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige materialen vrij in de verbranding die in meer of geringere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Sachet Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Sachet Restafval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te schatten wat maat het perfect bij je past? Pak dan gauw contact op met één van onze experts. Door onze vele jaren kennis met afvalmaterialen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een meer lediging of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat helder wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde andere container neerlegt. Wij achten het essentieel dat deze informatie transparant is. Zo raak je achteraf nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Sachet Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer uitgebreid aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoor mag je je organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Sachet Restafval

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij het verlangde plek staan. U beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe vaak het container geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom vast dat je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt voor een beter milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los karton ofwel verschillend document
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat het is ten behoeve van het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasafval bestaan uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval door het volume en massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Komt daar bij je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele contracten omdat je het aantal containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor het je glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie uit één bak met tweehonderdveertig liter en van 900 liter. Er reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent wij de bak komen ledigen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost veel kracht voor het het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is daarentegen een goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij de verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en bont glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er op een veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat mag er zijn bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en in veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw archief niet in het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de vorm van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waar het document precies doorheen . Wanneer de papieren al binnen het bak zijn, krijgen ze meer in handen. Onze bestuurder arriveert eens tijdstip bij om het bak te legen en de documenten ter plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het container via de truck zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in het deksel kan jij het papieren in het bak werpen. Jij heeft de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op het vervoer gaat, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.