Rova Pmd Container 🔥 5 OPZIENBARENDE FEITEN

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom heel klein eventueel te behouden en je zult opmerken dat het economisch gunstig is. Met afval heel veel eventueel te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rova Pmd Container

Kies uit bij het grootste ruimste aanbod rolcontainers en koop het beste rolcontainer voor je je restvuil. Binnen het container gooi je al het het onrecyclebare afvalstoffen dat je niet extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren geen in het container. Tevens betreffende PMD scheiden hebben wij de juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende elke afvalstromingen dat in bedrijven ontstaan. Dit afvalstromen mogen dikwijls apart verzameld zijn. Het is goed voor het milieu natuur en de geldtas.

Wat kan er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afval tevens sorteert, er zal altijd overblijvend afval voortdurend voorkomen. Poog het afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je zal zien dat deze economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal eventueel restvuil over. In het afvalcontainer gooi je je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren geen in de het afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel vermeld goederen weer te benutten indien dat het kan.

Wat kost een container container voor bedrijfsafval?

De prijzen voor afvalcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte omvang van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet worden. U vindt je ieder tarieven op de de.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de talloze typen afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je direct gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de bak op een openbare plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Restafval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar minstens twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen uit in de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Rova Pmd Container:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Rova Pmd Container

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en tarieven bedrijfsafval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag opteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te schatten die maat het perfect bij je aansluit? Haal dan snel verbinding op met één van onze experts. Met onze vele jaren kennis met afvalstromen kennen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je een keer een extra leegmaken of regulier een grootte groter? Dan is deze uiteraard ook geen kwestie!

De tarieven van de containers verschillen per afvalsoort, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere andere container aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie helder is. Zo raak je achteraf geen voor nare verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Rova Pmd Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer divers assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten staan, of vandalisme op de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden uit je afval ook beter voor het de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Rova Pmd Container

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur jouw container bij het verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geledigd moet te zijn. Zo ken je dus zeker dat je je afval altijd weg kan en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn voor de milieu en ook jouw portemonnee. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door de volume en ook gewicht heel veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kan dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te hergebruiken. Ook kost het veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Komt er bij je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met flexibele contracten omdat je het nummer bakken makkelijk verandert.

De geschikte container voor het glasafval

Bestel het beste containers voor het jouw glasverval op ons. Je heeft de keuze uit keuze van een bak van tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 elke maand en dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kies jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel energie om het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima basis. Daar zit meestal circa 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens de bewerken doen we onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er op een veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in de de papierbak wilt werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de gedaante van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waar het papier exact doorheen . Wanneer de papieren eenmaal in de bak zitten, krijgt niemand zij nog in . Onze chauffeur arriveert eens in tijd bij om de container legen en de papier plaats vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin de container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in de deksel kan je het documenten in de container werpen. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op het transport gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.