Rova Hardenberg Restafval ᐅ 8 OPZIENBARENDE ZAKEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Probeer deze stroom van afval zo klein mogelijk te behouden en je zult merken dat het financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo mogelijk toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rova Hardenberg Restafval

Kies van het grootste meest uitgebreide gamma containers en bestel de de meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restafval. Binnen het container werp je al het het niet onrecyclebare afvalstoffen die je geen meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en ruiten passen niet thuis binnen de rest afvalcontainer. Ook voor PMD verdelen beschikken ons het correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromingen dat bij firma’s ontstaan. Deze afvalstromen kunnen vaak apart opgehaald zijn. Dat is verbeterd betreffende de leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er in de ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afval ook verdeelt, er zal telkens restafval blijven voorkomen. Probeer het stroom van afval heel klein eventueel te houden en je zult opmerken dat het geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen zo veel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er zo minimaal mogelijk restvuil over. In de afvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je niet extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in het restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel bedoeling vermeld goederen weer te benutten als dat mag.

Wat kost een container een rolcontainer bedrijfsafval?

De prijzen voor containers zijn afhankelijk afhangend van de het afvalstroompje, de grootte grootte van container alsook hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geledigd dient zijn. U vindt alle kosten op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van duurzame kracht. Restafval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige substanties vrij in de verbranding die in minstens of kleinere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Rova Hardenberg Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Rova Hardenberg Restafval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te ecologischer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te ramen die omvang het beste bij je past? Neem dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange kennis met afvalmaterialen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je een keer een extra leegmaken of regulier een formaat ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen kwestie!

De prijzen van de containers variëren per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een verschillende bak betaalt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie transparant is. Hierdoor ben je naderhand nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Rova Hardenberg Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg uitgebreid aanbod met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, maar ook op kantoor kunt je je organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten te verzamelen, zitten je containers minder vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden uit je vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Rova Hardenberg Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent het container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je je afval altijd weg kan en dat je meewerkt voor een beter milieu via je afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder indien we afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval jezelf sorteert, hoe goed dat zal zijn voor de milieu en ook je geldbeurs. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen zijn. Glasafval bestaan uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval vanwege de ruimte en ook gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Jij kan daarom flink uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet te recyclen. Ook kost het veel minder kracht dan glazen om te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glas vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten waardoor je het nummer containers eenvoudig verandert.

De juiste container voor het glas restafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasafval op ons. Jij heeft de selectie uit één container van 240 liter en ook van 900 liter. Er al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies je op welke manier vaak wij de bak komen legen. ons leveren het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter echter één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Bij het bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook bont glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat jouw archief veilig vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in de de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waarin het papier exact erin past. Als het papieren al in de bak zitten, krijgen niemand zij meer bij . Onze bestuurder arriveert eens in de zoveel tijdstip bij om de container ledigen en het papier ter plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin de bak via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in het deksel kun je de papieren in het container gooien. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.