Rotterdam Papier Container 🔴 6 ONTHULLENDE HACKS

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval heel klein eventueel te houden en je zal merken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rotterdam Papier Container

Kies van het grootste assortiment containers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer voor je overblijvend afval. Binnen het container gooi je reeds het niet onrecyclebare afval welke je geen verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas horen geen in de het afvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden hebben ons de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromingen die bij firma’s ontstaan. Deze stromen mogen vaak apart opgehaald geraken. Dit is verbeterd betreffende de natuur en het portemonnee.

Wat mag er in zakelijk afval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig zijn. Poog dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te behouden en je zult opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Via vuil heel zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus min mogelijk restvuil over. In de de container gooi je je al het de niet-recyclebare vuil welke je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet thuis binnen de restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te scheiden. In de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de doel omschreven producten opnieuw te gebruiken als dat kan.

Wat kost een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor de rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van omvang van rolcontainer en hoevaak hoevaak de container container geledigd moet zijn. U ontdekt alle kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je direct gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van duurzame stroom. Restafval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke materialen los in de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het milieu komen. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Rotterdam Papier Container:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Rotterdam Papier Container

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te ramen welke omvang het goed bij je aansluit? Haal dan even contact op met een van onze deskundigen. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend leegmaken of regulier een formaat ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen kwestie!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere alternatieve rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Zo raak je naderhand niet voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Rotterdam Papier Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme op de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoren mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van je vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Rotterdam Papier Container

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uur jouw container bij de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier vaak het container geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je dus vast dat je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving minder minder indien we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden is. Glasverval bestaan van flessen, potjes en scherven. Zonder het om scheiden neemt het vanwege het ruimte en ook gewicht veel plaats in het bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder energie in vergelijking met glazen om te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met flexibele contracten waardoor jij het aantal containers makkelijk verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel het beste containers voor het je glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze van één container van tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er al een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de afval kies jij op welke manier frequent wij de container zullen komen legen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima basis. Daar zitten meestal circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens het bewerken maken we verschil tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er op een veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en in veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in het papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van geheim document? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waar het document precies doorheen . Wanneer het documenten al binnen het container zijn, krijgt ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eens de zoveel tijdstip bij om het container te legen en de documenten plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het bak door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun jij het papieren in de container gooien. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je dossier geen op transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.