Rolcontainers Tweedehands ᐅ 10 VERBIJSTERENDE WEETJES

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval heel beperkt toevallig te bewaren en je zult opmerken dat dit financieel voordelig is. Door vuil dus veel toevallig te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainers Tweedehands

Selecteer bij het grootste assortiment afvalcontainers en bestel de beste container geschikt voor je restvuil. In de de rest container gooi je je al de onrecyclebare vuil die je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, swill, en ruiten passen geen binnen de restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD verdelen bezitten wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen dat in bedrijven voortkomen. Dit stromen mogen meestal afzonderlijk verzameld worden. Dat is verbeterd betreffende het milieu leefomgeving en het portemonnee.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal telkens restafval voortdurend voorkomen. Tracht dit afvalstroom dus minimaal mogelijk te houden en je gaat opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Door vuil dus mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de de afvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je geen meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen geen in het restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te verdelen. In de het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de doel vermeld artikelen nogmaals te aanwenden indien het kan.

Wat kost een een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van grootte van afvalcontainer alsook hoevaak de container afvalcontainer geleegd moet zijn. Je ontdekt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de vele soorten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je meteen in het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een publieke plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van groene energie. Restafval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar liefst 20% van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen vrij in de verbranding die in minstens of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Rolcontainers Tweedehands:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Rolcontainers Tweedehands

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te bepalen wat maat het perfect bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een extra lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de containers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een verschillende rolcontainer aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor kom je later niet voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Rolcontainers Tweedehands

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme aan de horizon staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens op kantoren kunt je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van je afval ook goed voor de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Rolcontainers Tweedehands

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren jouw container bij de gewenste plek staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw afval steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een beter omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu veel als we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf sorteert, des te goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en je portemonnee. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval vanwege de ruimte en ook massa veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kan dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner kracht dan glazen te produceren uit verse materialen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan één container voor glas essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met flexibele contracten omdat je de nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor jouw glasafval op ons. Je hebt de keuze uit selectie uit een container met 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de afval kiest je op welke manier frequent ons het bak zullen komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het heel veel energie om glas te produceren van verse materialen. Glasafval is echter echter een goede grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens de bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van archief. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigd is. Na vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je jouw dossiers niet in de het papierbak wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het document precies doorheen . Wanneer de documenten al in de bak zijn, krijgen zij nog bij . Onze chauffeur arriveert eens de tijdstip bij om het container legen en de documenten plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij het container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kan je het documenten in de bak gooien. Je heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op het vervoer gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.