Rolcontainer Plank 🔴 11 ONVOORSTELBARE HACKS

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroom zo minimaal mogelijk te houden en je zult merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Plank

Kies uit bij het grootste meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel de de ideale rolcontainer geschikt voor je restafval. Binnen de container gooi je reeds het niet niet te recyclen afval die je niet meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren geen in de rest restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren beschikken ons het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende alle afvalstromen dat binnen firma’s voortkomen. Die afvalstromen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Dat is verbeterd voor de natuur en de portemonnee.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal steeds restafval blijven zijn. Probeer deze afvalstroom dus minimaal toevallig te bewaren en je zal zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Via afval dus zoveel eventueel te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo minimaal eventueel restvuil over. In de de rest container werp je al het niet-recyclebare vuil dat je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet thuis binnen het restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. Binnen het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel vermeld goederen opnieuw te aanwenden als dat mag.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de rolcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte van grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de de container afvalcontainer geleegd moet zijn. Je ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de talloze typen vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de vat op een openbare plaats staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige assen worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties los in de verbranding die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving komen. Dus moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Rolcontainer Plank:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als dit maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Rolcontainer Plank

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te schatten die omvang het perfect bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalsoorten weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een aanvullend leegmaken of standaard een maatje ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een verschillende bak neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect transparant is. Op deze manier raak je later geen voor nare verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Rolcontainer Plank

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoren kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in te zamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je afval tevens beter voor het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Rolcontainer Plank

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw container op de verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je dus zeker waar je jouw afval steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via jouw afval te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder als we afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer afval je scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor de milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval door het volume en ook massa heel veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel kleiner energie dan glazen te maken van verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij je bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is een container voor glas essentieel. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt samen met flexibele contracten waardoor jij het aantal containers makkelijk aanpast.

De juiste container voor het glas restafval

Koop de beste containers voor je glasafval op ons. Jij hebt de keuze uit keuze uit een bak met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 per maand en dit worden gratis geplaatst. Op basis van de de glasafval kies je op welke manier vaak wij de container zullen komen ledigen. wij biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het veel energie om het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter echter één goede basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij de verwerken maken we verschil onder wit, bruine, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er bij een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat mag wel er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in het vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waar het papier precies doorheen . Wanneer het papieren al binnen het container zitten, krijgt niemand zij nog bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal in de zoveel tijdstip langs voor de container te ledigen en het papier plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het container via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in de deksel kan je de papieren in het container werpen. Jij hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het vervoer gaat, loopt jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.