Rolcontainer Open Zetten ✔️ 3 ONGEBRUIKELIJKE TIPS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval heel klein eventueel te bewaren en je zal opmerken dat het economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Open Zetten

Kies uit van de grootste assortiment rolcontainers en bestel de de beste beste rolcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen het afvalcontainer gooi je reeds de onrecyclebare vuil dat je geen verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet thuis in de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren bezitten wij het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromen dat binnen ondernemingen voortkomen. Dit stromen kunnen dikwijls gescheiden verzameld zijn. Dit is beter betreffende het leefomgeving en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er in zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal er telkens overblijvend afval aanwezig zijn. Poog het stroom van afval zo klein eventueel te houden en je gaat zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel zoveel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er dus minimaal mogelijk restvuil over. Binnen het container gooi je al de niet te recyclen afval die je niet verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet thuis in de container.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat de doel vermeld goederen nogmaals te gebruiken als dat lukt.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroom, de afmeting van rolcontainer en hoe vaak de de container ontleegd moet worden geraken. Je vindt elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je meteen in het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de vat op een publieke plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare energie. Gemengd afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar liefst 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei giftige materialen vrij tijdens de verbranden die in meer of mindere mate echter in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Rolcontainer Open Zetten:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Rolcontainer Open Zetten

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de ladder, des te ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kan kiezen voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te bepalen wat maat het beste bij je past? Pak dan snel aansluiting op met één van onze experts. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een meer leegmaken of regulier een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een andere alternatieve rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Zo kom je naderhand nooit voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Rolcontainer Open Zetten

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je papier- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren mag je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Rolcontainer Open Zetten

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste plek staan. U beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd dient te zijn. Zo weet je dus vast dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een beter omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder indien we afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Los karton ofwel ander document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het is voor de milieu en ook je geldbeurs. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval door het volume en gewicht heel veel plaats in het bedrijfsafval op. Je kan dus flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien compleet te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder kracht dan glaswerk te produceren uit verse materialen.

Ontstaat er op je onderneming veel glas los, zoals bij de sector van de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende periodes qua bezigheden? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat je het nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor het je glasafval op ons. Je hebt de keuze uit selectie uit één container van 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er is is reeds één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak ons het bak komen legen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht voor het het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter één goede grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen wij verschil onder wit, bruin, groen en bont glas. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er op een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet in de de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waar het papier precies erin past. Als het documenten al binnen het container zitten, krijgen niemand ze nog in . Onze bestuurder komt eenmaal in zoveel tijdstip bij voor het bak legen en het documenten plekke vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de bak via het truck zelf wordt opgetild en geopend. De content zal daarna direct vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in de deksel kun jij het papieren in het bak werpen. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het vervoer is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.