Rolcontainer Kopen Lage ᐅ 12 OPMERKELIJKE HACKS

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroom heel klein toevallig te houden en je zult opmerken dat het financieel voordelig is. Door afval heel veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Kopen Lage

Kies uit bij het grootste grootste assortiment containers en koop het ideale container geschikt voor je restvuil. In het container gooi je al het de niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan scheiden. Papier/karton, swill, en glas passen geen in het afvalcontainer. Ook voor PMD verdelen beschikken wij het correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromingen dat bij firma’s ontstaan. Deze stromingen zouden vaak gescheiden ingezameld zijn. Dat is beter voor het milieu milieu en het geldtas.

Wat mag er binnen zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afval eveneens verdeelt, er zal steeds restvuil blijven voorkomen. Probeer dit afvalstroompje dus beperkt eventueel te behouden en je gaat merken dat het financieel voordeelgevend is. Met afval dus veel toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo minimaal mogelijk restafval over. Binnen de restafvalcontainer gooi je je reeds het niet onrecyclebare afval die je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet in de afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven artikelen opnieuw te gebruiken indien dat kan.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor?

De tarieven prijzen voor de afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van de rolcontainer alsook hoevaak de rolcontainer geledigd moet geraken. U ontdekt elke tarieven op de de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij leveren hem gratis in een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een openbare locatie staat. Je gaat uit diverse groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van groene stroom. Restafval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate echter in het milieu komen. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Rolcontainer Kopen Lage:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Rolcontainer Kopen Lage

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes stappen.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en restafval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten wat omvang het goed bij je past? Haal dan even contact op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Restafval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere bak aftikt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie transparant is. Zo raak je achteraf niet voor nare onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Rolcontainer Kopen Lage

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een erg uitgebreid aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme op de horizon ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis tevens beter voor het de milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Rolcontainer Kopen Lage

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw container bij het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geledigd moet te worden. Zo weet je dus vast waar je je afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder als wij afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en jouw portemonnee. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder het te splitsen pakt het door de ruimte en ook gewicht veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder kracht dan glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf veel glas vrij, zoals bij de horeca, dan één glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor jij de nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste container voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasafval bij ons. Je hebt de selectie van een bak van 240 liters en ook met negenhonderd liters. Er is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit worden gratis geplaatst. Op basis van de de glasafval kiest je hoe vaak ons het bak zullen komen legen. ons biedt het voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één prima grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid tussen wit, bruine, groen en bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat is mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook op veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet in de de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waarin het document exact erin past. Als het documenten al binnen het bak zijn, krijgen ze nog in . Onze chauffeur komt eenmaal in zoveel tijd langs voor de container ledigen en het documenten plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij het container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in het deksel kan jij het papieren in het container gooien. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op transport gaat, loop je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.