Rolcontainer Karton ☑️ 8 VREEMDE WEETJES

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom dus minimaal mogelijk te bewaren en je gaat merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Karton

Kies uit bij het grootste gamma afvalcontainers en bestel het beste container geschikt voor je overblijvend afval. In het restafvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet binnen de afvalcontainer. Ook voor PMD verdelen beschikken we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen dat in bedrijven voortkomen. Die stromen zouden meestal apart ingezameld zijn. Dat is verbeterd voor de leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Hoezo prima je je afval tevens sorteert, er zal er telkens restafval aanwezig zijn. Tracht deze afvalstroompje heel minimaal toevallig te bewaren en je zult opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via afval heel veel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er heel zo weinig toevallig restvuil over. In de afvalcontainer gooi je je al het de niet-recyclebare vuil dat je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet thuis binnen de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het streefdoel beschreven producten weer te benutten als dat het lukt.

Wat kost een container een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van het afvalstroom, de grootte van afmeting van de container en hoevaak hoe vaak de container afvalcontainer geleegd moet zijn. Je ontdekt ieder kosten op de de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je meteen in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een algemene plaats staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van groene kracht. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige substanties uit in de verbrandingsproces die in meer of geringere mate echter in het natuur belanden. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Rolcontainer Karton:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Rolcontainer Karton

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te bepalen die grootte het perfect bij je aansluit? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze experts. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij precies wat je nodig hebt. En wens je een keer een meer leegmaken of standaard een formaat grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode staat helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Zo raak je later niet voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Rolcontainer Karton

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Rolcontainer Karton

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer op de verlangde plek staan. U beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker waar je jouw afval steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw afval te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel indien wij afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je scheidt, des te goed dat zal zijn voor de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kunt dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht dan glazen te produceren van verse materialen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor je de aantal containers eenvoudig verandert.

De juiste bak voor glasafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie uit een bak van 240 liter en ook van 900 liters. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de de glasafval kies jij op welke manier frequent ons de container komen ledigen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het het glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Bij het bewerken doen we verschil tussen wit, bruine, groen en bont glazen. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er op een veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat mag er bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je dus beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet in de het papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent veel afval in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het document exact erin past. Wanneer de documenten eenmaal binnen de bak zijn, krijgen ze nog in . Onze chauffeur komt eenmaal zoveel tijdstip langs voor het bak ledigen en de papier ter plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarin de container door het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in het deksel kan je de documenten in het bak gooien. Jij hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.