Rolcontainer Huren Friesland 🔥 8 VERBIJSTERENDE TIPS

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroompje heel beperkt toevallig te bewaren en je zal merken dat deze economisch voordeelgevend is. Door vuil zo mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Huren Friesland

Kies van de ruimste gamma containers en koop het ideale afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In het restafvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en glas passen niet thuis in de de rest container. Tevens omtrent PMD sorteren hebben ons de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam betreffende ieder afvalstromen die in ondernemingen voortkomen. Die stromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Dat is beter aangaande het milieu leefomgeving en de geldbeugel.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal er steeds overblijvend afval blijven zijn. Poog het stroom van afval zo beperkt toevallig te houden en je gaat zien dat deze economisch gunstig is. Via vuil heel zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen de container werp je al het de onrecyclebare afval die je geen meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen binnen het container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. In de het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de bedoeling vermeld artikelen weer te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor?

De tarieven voor rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte afmeting van de container en hoe vaak de de container afvalcontainer ontleegd moet worden worden. U vindt je elke prijzen op de de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en vlug een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar liefst twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke substanties los in de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Rolcontainer Huren Friesland:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Rolcontainer Huren Friesland

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te bepalen wat maat het beste bij je past? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren kennis met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En verlang je één keer een aanvullend leegmaken of standaard een maatje grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalsoort, materiaal en volume. Je least bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een andere container neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor ben je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Rolcontainer Huren Friesland

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook op kantoor kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Bovendien is het apart houden van je afval ook beter voor het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD is namelijk een grondstof!

De juiste container voor PMD en Rolcontainer Huren Friesland

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uur je container bij de gewenste plek staan. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en hoe frequent de container geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast waar je jouw afval altijd weg kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is gestopt Afzonderlijk karton of ander document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden is. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en scherven. Zonder te scheiden neemt het vanwege het volume en gewicht heel veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan één glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat je het nummer containers eenvoudig verandert.

De juiste bak voor het glas restafval

Bestel het beste bakken voor het je glasafval op ons. Jij hebt de keuze van één container met tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent wij het bak komen ledigen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het heel veel kracht voor het glas te maken van verse materialen. Glasverval is echter één prima basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Bij het verwerken doen we onderscheid onder wit, bruine, groen en ook gemengd glazen. Ook worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er bij een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag wel er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook op veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet wil in de het papierbak wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waarin het papier exact doorheen . Wanneer het papieren al in de container zitten, krijgen ze nog in handen. Onze chauffeur komt eens de tijd bij om de container ledigen en de documenten plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin de bak door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in het deksel kun je de documenten in het container gooien. Je heeft de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op transport gaat, loop jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.