Rolcontainer Afsluitbaar ➡️ 8 BEWEZEN FEITEN

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Probeer het stroom van afval heel minimaal toevallig te bewaren en je zult merken dat het geldelijk voordelig is. Met afval dus mogelijk eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er dus min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Afsluitbaar

Kies van het grootste ruimste gamma containers en bestel het ideale container geschikt voor je restvuil. In de het container gooi je je reeds het onrecyclebare vuil die je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas passen geen in de rest restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren bezitten we de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Dit afvalstromen mogen meestal gescheiden opgehaald worden. Dat is goed voor de milieu en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afval eveneens verdeelt, er zal er steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval heel klein mogelijk te behouden en je gaat opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Met vuil dus mogelijk mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo min eventueel overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer gooi je reeds de onrecyclebare vuil welke je niet meer kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet in de de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel beschreven artikelen opnieuw te benutten indien het lukt.

Wat kost een container een afvalcontainer voor?

De tarieven prijzen voor containers zijn afhankelijk afhangend van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte omvang van rolcontainer en hoe vaak de de rolcontainer geleegd moet geraken. U ontdekt elke prijzen op de de.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je gelijk in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de container op een openbare plek staat. Je kiest uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar liefst 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het verhogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige substanties los in de verbranden die in meer of kleinere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Rolcontainer Afsluitbaar:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Rolcontainer Afsluitbaar

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je mag selecteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te bepalen die maat het goed bij je aansluit? Pak dan even aansluiting op met een van onze experts. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons simpele bestelproces staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een andere andere bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je later geen voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Rolcontainer Afsluitbaar

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers aanbod van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen te verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden van je vuilnis ook beter voor het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Rolcontainer Afsluitbaar

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je container op het gewenste plek staan. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker waar je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt voor een beter milieu via jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder als we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit gestopt Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat het is voor het milieubescherming en je geldbeurs. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval door het volume en gewicht veel plaats in de afval van het bedrijf in. Je kan dus heel besparen op je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor je glasverval bij ons. Jij hebt de selectie van een bak met 240 liter en met 900 liters. Er is is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies jij hoe vaak ons de bak zullen komen ledigen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het heel veel kracht om het glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter een goede basis. Daar zitten meestal circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken wij verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw dossiers niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid afval in de vorm van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waarin het document precies erin . Als de papieren al in de container zijn, krijgen ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in zoveel tijdstip bij om de container ledigen en de papier ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in de deksel kun jij het documenten in het bak werpen. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.