Rol Container 🔴 11 LUCRATIEVE TIPS

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom heel minimaal mogelijk te houden en je zal opmerken dat het economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rol Container

Selecteer bij de meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel de beste ideale rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen het container werp je al het de niet te recyclen vuil die je geen verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet thuis in de het restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD verdelen hebben we de juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen die in bedrijven vrijkomen. Deze stromingen kunnen dikwijls apart ingezameld geraken. Dat is beter aangaande de leefomgeving en het portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal er steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroom heel beperkt toevallig te behouden en je gaat merken dat dit financieel gunstig is. Met afval zo zoveel eventueel te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel min eventueel restafval over. In de de rest container gooi je je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen die je niet meer kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen binnen de container.

Is het scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. Binnen de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel doel omschreven artikelen nogmaals te aanwenden indien het kan.

Wat kost een een container voor?

De kosten van containers zijn afhankelijk hangt af van de het stroom van afval, de grootte van rolcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd rolcontainer ontleegd moet worden geraken. U ontdekt elke prijzen op de.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke locatie staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van duurzame energie. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los gedurende de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Rol Container:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Rol Container

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te bepalen welke omvang het beste bij je past? Pak dan gauw verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een extra leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De tarieven van de containers verschillen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere container betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit duidelijk is. Hierdoor ben je later nooit voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Rol Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel uitgebreid assortiment van containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden van je vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste container voor PMD en Rol Container

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren je container bij de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder als we afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf scheidt, des te beter dat is voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege de ruimte en massa heel veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kunt dus heel besparen in je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het veel minder energie dan glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar op je bedrijf veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer essentieel. Heb je wisselende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare contracten waardoor je de aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor glasafval

Bestel het beste containers voor je glasverval op onze dienst. Je hebt de selectie van één bak met 240 liters en met negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maand en deze wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij op welke manier vaak ons de bak komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het veel energie om het glas te produceren van verse materialen. Glasafval is echter één prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens de bewerken maken we verschil tussen wit, bruine, groene en bont glas. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er bij één heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en op veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernietiging van archief. Discreet en veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je je archief niet wil in het papierbak wil gooien. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel afval in de gedaante van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waar het papier precies erin past. Als het documenten eenmaal in de bak zijn, krijgen niemand ze meer in . Onze bestuurder komt eenmaal de tijdstip langs om de bak te legen en het papier ter plekke te vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in het deksel kun jij de documenten in de container werpen. Je hebt de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op transport is, loopt jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.