Rode Bak Afval ✔️ 7 OPVALLENDE GEHEIMEN

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Probeer dit stroom van afval zo klein eventueel te houden en je gaat merken dat het financieel gunstig is. Door vuil dus zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rode Bak Afval

Kies uit bij de grootste assortiment rolcontainers en bestel de beste beste afvalcontainer voor je je overblijvend afval. In de de afvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas thuishoren niet in het container. Tevens betreffende PMD verdelen bezitten we de geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromingen dat in bedrijven vrijkomen. Dit stromen zouden dikwijls gescheiden verzameld geraken. Het is beter aangaande de milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen tevens scheidt, er gaat telkens restafval voortdurend zijn. Tracht deze afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je zult zien dat deze geldelijk voordelig is. Door afval heel veel mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo min mogelijk overblijvend afval over. In de afvalcontainer gooi je reeds de onrecyclebare afval die je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas passen geen binnen de rest container.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk toevallig te scheiden. In het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel omschreven producten opnieuw te benutten als dat kan.

Wat kost een een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet worden zijn. U vindt ieder tarieven op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je meteen tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de container op een openbare plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van groene kracht. Restafval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen vrij in de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het natuur komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Rode Bak Afval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Rode Bak Afval

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen die maat het goed bij je past? Pak dan snel verbinding op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wil je één keer een aanvullend leegmaken of standaard een formaat grotere? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde andere bak betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect transparant is. Hierdoor raak je later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Rode Bak Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoor kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien ligt het apart houden van uw afval ook beter voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Rode Bak Afval

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. Je beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je dus vast dat je jouw vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt aan een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu minder minder als wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval je sorteert, des te beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege het volume en ook gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht dan glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Komt daar bij je bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met flexibele contracten omdat jij de aantal bakken makkelijk verandert.

Het juiste bak voor glasafval

Koop de meest geschikte containers voor je glasverval op onze dienst. Je heeft de selectie van een bak met tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liters. Er is al een glascontainer startend bij €13 per maand en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak wij de container zullen komen legen. ons leveren het voordeligste service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas om te maken van verse materialen. Glasafval is echter daarentegen één prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen we verschil tussen wit, bruin, groene en gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op één veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij je archief niet in de papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent veel vuil in de het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waarin het papier precies erin past. Als de documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eens de zoveel tijd bij voor de container te ledigen en het documenten ter plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarbij de container door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in de deksel kan jij het papieren in de container werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het vervoer is, loop je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.