Restafval Zaandam 🔴 3 VERRASSENDE FEITEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje zo minimaal eventueel te behouden en je gaat merken dat deze economisch gunstig is. Door afvalstoffen zo veel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Zaandam

Selecteer bij het ruimste gamma containers en bestel het meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. In de de rest container gooi je je al het niet onrecyclebare afval dat je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en glas horen niet thuis binnen het restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden beschikken ons de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromingen die bij firma’s ontstaan. Deze stromen zouden meestal apart opgehaald worden. Dat is beter aangaande het milieu milieu en de geldtas.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen ook sorteert, er gaat altijd overblijvend afval voortdurend voorkomen. Tracht dit afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je zult opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afval zo veel mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus minimaal eventueel restvuil over. Binnen de rest container gooi je al het niet niet te recyclen vuil dat je geen extra kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten horen geen binnen de container.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen mogelijk eventueel te verdelen. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel beschreven producten weer te aanwenden indien dat het mag.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroompje, de grootte omvang van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de rolcontainer geledigd moet geraken. U vindt je elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je gelijk tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van hernieuwbare energie. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Restafval Zaandam:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Restafval Zaandam

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te ramen die omvang het perfect bij je past? Neem dan even contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalstromen begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je een keer een meer legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De prijzen van de bakken variëren per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve bak neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie helder is. Hierdoor kom je later geen voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Zaandam

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd aanbod met containers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme op de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens in kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden uit uw vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Restafval Zaandam

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer op het verlangde locatie staan. U bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus vast waar je je afval steeds kwijt kunt en waar je meewerkt voor een beter milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het milieu veel indien wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Hoe meer afval je scheidt, des te goed dat is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het vanwege de volume en ook gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook kost het veel kleiner kracht dan glaswerk om te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor jij het nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste container voor glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor het je glasafval bij ons. Je hebt de keuze van een bak met 240 liter en ook met negenhonderd liter. Er is is al één glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent ons het container zullen komen ledigen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter echter één prima basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Bij de bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glazen. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er bij één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet in de het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de het gedaante van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waarin het document exact doorheen past. Als het documenten al binnen de bak zijn, krijgt niemand ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal tijd langs voor de container legen en het papier ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij de bak door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klep in het deksel kan jij het papieren in het bak gooien. Je hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op het transport is, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.