Restafval Venlo ☑️ 14 ONVOORSTELBARE TIPS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval heel minimaal mogelijk te bewaren en je gaat merken dat het financieel gunstig is. Door vuil heel zoveel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Venlo

Kies uit bij het grootste grootste assortiment afvalcontainers en bestel de beste ideale container geschikt voor je overblijvend afval. In de rest restafvalcontainer gooi je al het onrecyclebare vuil die je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet thuis in de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD scheiden bezitten we de juiste geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen welke bij bedrijven vrijkomen. Deze stromingen mogen dikwijls apart ingezameld worden. Dat is goed betreffende het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afval ook sorteert, er gaat telkens overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroompje zo minimaal mogelijk te houden en je zult zien dat het financieel voordelig is. Met afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo zo weinig eventueel restvuil over. In de rest restafvalcontainer gooi je reeds de niet-recyclebare afval die je niet meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas horen niet binnen de rest afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel streefdoel beschreven goederen opnieuw te gebruiken indien dat het lukt.

Wat kost een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van de rolcontainer en hoe vaak de de container ontleegd dient geraken. Je vindt alle tarieven op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en rap een van de vele soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je meteen gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de container op een algemene plek staat. Je kiest uit diverse groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van groene kracht. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelachtige resten worden toegepast voor het verhogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen vrij in de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate echter in het natuur komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Restafval Venlo:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Restafval Venlo

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten welke grootte het perfect bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze experts. Door onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je vereist hebt. En verlang je een keer een extra lediging of regulier een grootte groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een alternatieve container aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect transparant is. Zo kom je achteraf nooit voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Restafval Venlo

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een erg divers assortiment van containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, maar tevens in kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot deel uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je afval ook beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Restafval Venlo

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. U beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus zeker waar je jouw vuilnis steeds weg kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het milieu minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je sorteert, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaat van flessen, potjes en glasscherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Je kan daarom heel besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens volledig om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder energie dan glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer bakken makkelijk verandert.

De geschikte container voor glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasverval op ons. Je heeft de keuze van een bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kies je op welke manier frequent wij de bak zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het veel energie om glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Bij het verwerken doen wij verschil onder wit, bruin, groen en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kan er bij een veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of contact .

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij je dossiers niet in de het papierbak wilt werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waarin het papier precies erin past. Wanneer het documenten al binnen het container zitten, krijgt ze meer bij handen. Onze chauffeur komt eens tijdstip bij voor het bak te ledigen en de documenten plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kan jij het documenten in de container werpen. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.