Restafval Synoniem ᐅ 13 ONTHULLENDE GEHEIMEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je gaat zien dat het geldelijk gunstig is. Via vuil heel mogelijk toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Synoniem

Selecteer uit het ruimste assortiment afvalcontainers en koop de meest geschikte container voor je je overblijvend afval. Binnen de container gooi je al het het niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet in de container. Eveneens voor PMD verdelen beschikken we de juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromingen die bij bedrijven ontstaan. Dit afvalstromen mogen dikwijls gescheiden ingezameld zijn. Het is beter betreffende het milieu leefomgeving en het geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de bedrijfsafval?

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er gaat telkens restvuil voortdurend zijn. Probeer dit afvalstroompje dus minimaal toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat dit economisch gunstig is. Via afvalstoffen zo mogelijk toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo minimaal toevallig restvuil over. In de container gooi je je al het de niet-recyclebare afval dat je niet extra kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en glas horen niet in de het restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de bedoeling vermeld producten opnieuw te benutten indien het mag.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten van rolcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte van container alsook hoe vaak de rolcontainer geledigd moet worden worden. Jij vindt alle prijzen op de de.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en vlug een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je gelijk gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandveilig, handig als de vat op een algemene locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van duurzame stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen vrij in de verbrandingsproces die in meer of mindere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Restafval Synoniem:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval Synoniem

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal treden.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en tarieven zakelijk afval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan opteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te schatten wat maat het beste bij je past? Neem dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een aanvullend legen of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere alternatieve container aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect helder is. Op deze manier kom je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Restafval Synoniem

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg divers assortiment van containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoren kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je afval tevens goed voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Restafval Synoniem

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container bij de verlangde plek staan. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je je vuilnis steeds weg kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder indien wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden pakt het door de volume en massa veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel minder energie dan glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Heb je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste container voor het glas restafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van een container van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liter. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe frequent wij het container zullen komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie voor het het glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is daarentegen een prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken doen we verschil onder wit, bruine, groene en gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kan er zijn bij één veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je je dossiers niet in de papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier precies doorheen past. Als het papieren eenmaal in het container zitten, krijgt niemand zij meer in handen. Onze chauffeur komt eens in tijdstip langs voor de container te ledigen en de documenten ter plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de container door het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in de deksel kan jij het papieren in het container werpen. Je heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op het transport is, loop je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.