Restafval Putten ✔️ 9 VERBAZENDE FEITEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je zult opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Door afval heel veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Putten

Kies uit het grootste ruimste assortiment containers en bestel de de meest geschikte afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de container gooi je je al het het onrecyclebare afvalstoffen welke je niet meer kan verdelen. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet thuis in de rest container. Eveneens voor PMD verdelen hebben wij het geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen die bij bedrijven voortkomen. Dit stromen kunnen meestal afzonderlijk opgehaald geraken. Het is goed aangaande het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er gaat steeds overblijvend afval voortdurend voorkomen. Tracht dit afvalstroom dus klein mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat deze financieel voordelig is. Met afval heel zoveel toevallig te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo zo weinig mogelijk restafval over. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare vuil die je niet verder kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet in het container.

Is het scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel omschreven goederen weer te gebruiken waar dat lukt.

Wat kost een container voor container voor?

De tarieven voor prijzen voor containers afhankelijk afhangend van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte van omvang van de rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container ontleegd dient zijn. U vindt ieder kosten op de.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de vat op een algemene plek staat. Je gaat uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van duurzame stroom. Restafval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige substanties uit gedurende de verbrandingsproces die in meer of geringere mate toch in het leefomgeving belanden. Dus moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Restafval Putten:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval Putten

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te schatten welke maat het beste bij je past? Haal dan even verbinding op met een van onze experts. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je een keer een extra lediging of standaard een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere bak betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor raak je naderhand niet voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Putten

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je papier- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen in te verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden van je afval ook goed voor het de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor PMD en Restafval Putten

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container bij de gewenste plek staan. U bepaalt zelf het gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu veel minder indien we afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los doosjes ofwel ander papier
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, des te goed dat het is ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en scherven. Zonder het om splitsen pakt het vanwege de ruimte en ook gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval in. Jij kan dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf heel veel glas vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten omdat jij de aantal bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor jouw glasafval op onze dienst. Jij hebt de selectie uit één container met tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er al een container voor glas startend bij €13 elke maand en dit worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij het bak zullen komen ledigen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het heel veel energie voor het het glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens de bewerken maken we verschil onder blank, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook in een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet in de het papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waarin het papier precies doorheen past. Als het documenten al binnen het bak zijn, krijgen ze meer in . Onze bestuurder arriveert eens zoveel tijdstip bij voor het bak ledigen en het papier plaats vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het bak door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in de deksel kan jij de papieren in de bak werpen. Jij hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het transport is, loopt je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.