Restafval Perscontainer 🔥 4 OPZIENBARENDE GEHEIMEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje heel beperkt eventueel te houden en je zult opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Via afval zo veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Perscontainer

Kies uit bij het grootste aanbod afvalcontainers en koop de ideale afvalcontainer voor je je restvuil. Binnen het container gooi je je al de niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten passen niet in het container. Tevens voor PMD sorteren bezitten ons de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande ieder afvalstromen die in bedrijven vrijkomen. Deze afvalstromen zouden dikwijls gescheiden ingezameld worden. Het is verbeterd betreffende het milieu natuur en de geldtas.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens scheidt, er zal steeds restafval blijven voorkomen. Probeer dit afvalstroom heel klein mogelijk te bewaren en je zult zien dat deze economisch gunstig is. Via afvalstoffen dus mogelijk eventueel te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over. Binnen de rest afvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare afval welke je geen verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas horen geen in de het restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te sorteren. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel omschreven producten opnieuw te aanwenden waar het mag.

Wat kost een container een afvalcontainer voor?

De tarieven prijzen van afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de stroom van afval, de grootte grootte van de rolcontainer en hoevaak de container afvalcontainer geleegd dient worden. Jij vindt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze typen vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen in het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van groene stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelige resten worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige materialen uit tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate echter in het milieu komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Restafval Perscontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Restafval Perscontainer

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag kiezen voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te ramen welke grootte het beste bij je past? Pak dan even verbinding op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een aanvullend lediging of regulier een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de bakken variëren per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Restafval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere verschillende container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor raak je later nooit voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Perscontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een erg divers aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buiten staan, of vandalisme op de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden uit uw afval tevens beter voor de milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Restafval Perscontainer

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uur je afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je dus vast waar je je afval steeds weg kan en dat je meewerkt voor een beter milieu via je afval te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je scheidt, des te goed dat het is ten behoeve van het milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval door de volume en ook gewicht veel plaats in het bedrijfsafval op. Je kan daarom heel besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren van verse materialen.

Komt daar bij jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt samen met flexibele contracten omdat jij de nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor het jouw glasverval op ons. Je heeft de keuze uit keuze uit één bak met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liters. Er al één glascontainer vanaf €13 elke maand en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kies je hoe frequent ons het container komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie om het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een prima basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij de verwerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er bij een heel veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij jouw dossiers niet in de de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document precies doorheen . Als de papieren eenmaal in de bak zijn, krijgt niemand ze nog in . Onze bestuurder arriveert eens tijdstip bij om de bak te legen en het documenten plekke te vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij het container via de truck zelf wordt opgetild en geopend. De content zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kun je de documenten in de bak gooien. Je hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.