Restafval Pers Voor Thuis ☑️ 9 VREEMDE FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroompje dus klein toevallig te bewaren en je zal opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met afval heel veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Pers Voor Thuis

Kies uit bij het grootste aanbod afvalcontainers en koop de beste meest geschikte rolcontainer voor je restvuil. In het afvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare vuil welke je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten passen niet thuis binnen de afvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen beschikken we de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam voor alle afvalstromen welke in ondernemingen voortkomen. Deze afvalstromen zouden dikwijls afzonderlijk ingezameld geraken. Dit is beter betreffende de milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal altijd overblijvend afval blijven voorkomen. Probeer deze stroom van afval heel klein toevallig te behouden en je zal merken dat dit economisch voordeelgevend is. Door vuil zo zoveel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus min mogelijk overblijvend afval over. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het niet-recyclebare afval die je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en ruiten passen geen in de de afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat de bedoeling omschreven producten opnieuw te gebruiken waar dat mag.

Wat kost een container een afvalcontainer voor?

De tarieven tarieven van rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd container ontleegd dient worden. Je vindt elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de vat op een algemene plek staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het ophogen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige stoffen uit tijdens de verbranden die in minstens of kleinere mate desondanks in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Restafval Pers Voor Thuis:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Restafval Pers Voor Thuis

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 treden.

Hoe hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je mag kiezen voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te schatten die grootte het goed bij je aansluit? Haal dan even contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij exact wat je vereist hebt. En wil je een keer een meer leegmaken of standaard een formaat groter? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve rolcontainer aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit transparant is. Zo raak je naderhand nooit voor nare verrassingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Pers Voor Thuis

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel gevarieerd aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Restafval Pers Voor Thuis

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het container geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je je afval altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een beter omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder als we afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is gestopt Los karton of ander document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je scheidt, des te beter dat het is voor het milieu en ook je geldbeurs. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaat van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval door de volume en ook massa heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Jij kan dus heel uit besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens compleet te recyclen. Ook verbruikt het heel veel minder energie dan glaswerk te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt daar op je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor het glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het je glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit één container van 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maand en deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe vaak ons het bak zullen komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen één prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Bij de bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groene en bont glas. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er op één heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet in de papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waar het document exact doorheen past. Als de papieren eenmaal binnen het container zijn, krijgt zij meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eens in zoveel tijd langs voor de bak te ledigen en het documenten ter plekke te vernielen in onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarin het container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klep in het deksel kan jij de documenten in de container gooien. Jij hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het vervoer gaat, loopt jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.