Restafval Niet Opgehaald Eten 🔴 8 ONGEBRUIKELIJKE TIPS

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroompje zo klein toevallig te bewaren en je zult zien dat het economisch voordeelgevend is. Met afval heel mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Niet Opgehaald Eten

Kies uit bij het grootste grootste gamma rolcontainers en koop de beste ideale rolcontainer voor je restvuil. In de de rest afvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet meer kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet thuis in de het afvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten wij de juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat bij bedrijven ontstaan. Dit afvalstromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Het is verbeterd voor het milieu natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je vuil eveneens verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroompje zo beperkt toevallig te houden en je zal zien dat het financieel gunstig is. Via afval zo zoveel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er zo min eventueel overblijvend afval over. Binnen het restafvalcontainer gooi je je al het niet-recyclebare afval die je niet verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet in de rest restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel bedoeling vermeld producten nogmaals te gebruiken indien dat kan.

Wat kost een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de containers afhankelijk hangt af van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de afvalcontainer ontleegd moet geraken. Je vindt je ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de talloze typen rolcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de container op een algemene plek staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelige assen worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende giftige stoffen vrij tijdens de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate echter in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Restafval Niet Opgehaald Eten:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval Niet Opgehaald Eten

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en prijzen bedrijfsafval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te schatten die maat het goed bij je past? Pak dan snel verbinding op met een van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen kennen wij precies wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of regulier een grootte grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, grondstof en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een algemeen afval container of een andere alternatieve rolcontainer betaalt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie helder is. Op deze manier ben je later niet voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Niet Opgehaald Eten

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalstromen vrij, maar ook in kantoren kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor de milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Restafval Niet Opgehaald Eten

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je container op het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf de gewenste capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je jouw afval altijd weg kunt en dat je bijdraagt voor een beter milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel afval je scheidt, des te beter dat het is voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het vanwege de ruimte en ook massa heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink besparen op je kosten voor afval. Het is ook tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het veel minder kracht dan glazen te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan één glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare contracten omdat je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor het jouw glasafval op ons. Je heeft de selectie van een container met 240 liters en ook van 900 liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kiest je op welke manier vaak ons het bak zullen komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het heel veel kracht om het glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter een prima grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuw glas. Bij de verwerken doen we onderscheid onder blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of contact .

Wat mag er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij je dossiers niet wil in de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het document exact erin past. Als de documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgt niemand zij meer bij . Onze bestuurder arriveert eens in de tijdstip langs voor de container ledigen en het documenten ter plaats vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de container door de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kan jij de papieren in de container werpen. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het transport is, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.