Restafval Kaart Roosendaal 🔴 15 LUCRATIEVE TIPS

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom zo klein eventueel te bewaren en je gaat merken dat deze geldelijk gunstig is. Door afval dus mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Kaart Roosendaal

Kies uit bij het grootste assortiment rolcontainers en bestel de het ideale rolcontainer voor je je restvuil. In de container gooi je reeds het niet niet-recyclebare afval die je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren geen in de restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden beschikken we het geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen die binnen bedrijven vrijkomen. Dit stromingen kunnen dikwijls apart verzameld zijn. Dit is goed aangaande het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroompje heel minimaal mogelijk te behouden en je zult zien dat deze geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus zo weinig mogelijk restvuil over. In de restafvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen vuil welke je geen verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet binnen het container.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven artikelen opnieuw te benutten als dat het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor de rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte afmeting van rolcontainer en hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet worden worden. Je ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en vlug een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de container op een publieke plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van duurzame stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar minstens 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate desondanks in het natuur terecht komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Restafval Kaart Roosendaal:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Restafval Kaart Roosendaal

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Hoe hoger op de orde, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan kiezen voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te ramen welke omvang het goed bij je aansluit? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere alternatieve container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect helder is. Op deze manier ben je later geen voor nare verrassingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Restafval Kaart Roosendaal

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een erg uitgebreid assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook op kantoren kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten te zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van uw afval ook goed voor de omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Restafval Kaart Roosendaal

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste plek geplaatst. U beslist zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je daarom zeker waar je jouw afval altijd weg kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Los karton ofwel ander papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je sorteert, hoe beter dat is voor de milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasafval bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door het volume en ook massa veel ruimte in het bedrijfsafval in. Je kan daarom flink uit besparen in je afvalkosten. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht dan glaswerk om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op je onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het jouw glasverval op ons. Je heeft de keuze uit keuze van een bak met 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maand en dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak wij het bak zullen komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie voor het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter een prima grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij het bewerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en bont glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er bij een veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van archief. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet in de de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waarin het document exact doorheen past. Wanneer het papieren al binnen het bak zijn, krijgt niemand zij nog in . Onze bestuurder komt eens in zoveel tijdstip bij om het container ledigen en het papier ter plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin het bak door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in het deksel kan jij het papieren in de bak gooien. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op transport gaat, loop je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.