Restafval Gemeente Utrecht 🔥 6 VERBORGEN WEETJES

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroompje dus beperkt mogelijk te houden en je zal opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Via afval dus mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Gemeente Utrecht

Selecteer bij de meest uitgebreide aanbod rolcontainers en bestel de het ideale rolcontainer voor je restvuil. Binnen de container gooi je je al de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet extra kan scheiden. Papier/karton, swill, en vensterglas passen niet thuis binnen het restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen beschikken we het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen die in firma’s ontstaan. Dit stromingen zouden meestal afzonderlijk opgehaald worden. Dat is verbeterd betreffende het milieu natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen zakelijk afval?

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er gaat telkens overblijvend afval blijven zijn. Probeer deze afvalstroompje heel klein toevallig te houden en je zult zien dat dit economisch gunstig is. Door afvalstoffen heel zoveel mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er zo minimaal toevallig restafval over. In de de rest afvalcontainer werp je al de niet-recyclebare vuil dat je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het de streefdoel vermeld goederen weer te benutten indien het lukt.

Wat kost een container een container voor?

De tarieven voor kosten voor de rolcontainers zijn hangt af van het stroom van afval, de grootte van afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd container ontleegd dient geraken. Jij vindt je ieder kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de vele varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je direct tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een openbare locatie staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van hernieuwbare stroom. Restafval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook diverse schadelijke substanties los gedurende de verbranden die in meer of geringere mate toch in het milieu belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Restafval Gemeente Utrecht:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Restafval Gemeente Utrecht

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te bepalen welke maat het goed bij je aansluit? Haal dan gauw contact op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je een keer een extra leegmaken of regulier een grootte grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, als we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een alternatieve rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit helder is. Op deze manier kom je achteraf nooit voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Gemeente Utrecht

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg divers assortiment met containers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in zamelen, geraken je containers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Restafval Gemeente Utrecht

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container op het gewenste locatie staan. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe vaak het container geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus vast waar je je afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een beter milieu door je afval te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu veel minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof zit geplaatst Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je sorteert, des te beter dat is ten behoeve van het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden is. Glasafval bestaan van flessen, potjes en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door de volume en ook gewicht heel veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Je kan dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Ook kost het veel kleiner kracht dan glaswerk te produceren uit nieuwe materialen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb je wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer bakken makkelijk verandert.

Het juiste container voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor het je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie uit een bak met tweehonderdveertig liter en van 900 liter. Er is is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest je hoe vaak ons de container komen ledigen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas om te maken uit verse materialen. Glasverval is daarentegen één goede basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuw glas. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid onder blank, bruin, groene en bont glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kan er zijn bij één heel veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het document precies doorheen . Wanneer de documenten al binnen het bak zijn, krijgt zij meer bij handen. Onze chauffeur komt eens in zoveel tijdstip bij voor het bak te ledigen en het documenten plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarin het bak door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. De content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in de deksel kan je de documenten in het bak gooien. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het transport is, loopt jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.